• .
100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige

100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige

För 100 år sedan, den 24 maj 1919, fick kvinnor rösträtt i Sverige.

Nästa video