Det här är ålderism

Det här är ålderism

Begreppet myntades på 90-talet och belyser den diskriminering och de stereotyper som finns om äldre personer.

Nästa video