Därför ska du inte se Folkhälsomyndighetens råd som allmänna ”tips”

Kollage av Anders Tegnell och ett coronavirus.

En rådande missuppfattning är att myndighetens råd kan tolkas fritt.

Sverige har kritiserats både nationellt och från omvärlden kring hanteringen av coronapandemin. Folkhälsomyndigheten uppmaningar kring corona formuleras som “allmänna råd och rekommendationer”, där andra länder talar om förbud.

5 nya riktlinjer som påverkar din vardag

Förklaringen, är enligt Åsa Holmér, terminolog vid Språkrådet, att allmänna råd från en myndighet är skarpa och bindande. Det är med andra ord inget man kan strunta i.

“Myndigheternas råd är skarpa”

– Allmänna råd är inte detsamma som om min kompis rekommenderar mig att läsa en viss bok, vilket jag inte alls måste göra. Allmänna råd och rekommendationer är skarpa till sin karaktär. De måste man följa, säger hon till TT.

Hon förklarar också att just ordet rekommendation kan ses som en myndighetsterm, med en skarpare betydelse än när ordet används i vardagslag.

– För myndighetsmänniskor som skriver de här allmänna råden, som Folkhälsomyndigheten går ut med, är det skarpt läge. De menar inte att det här är tips till oss, utan något vi ska följa, säger Åsa Holmér till TT.

Folkmyndighetens råd gällande coronaviruset och covid-19

Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

Så gör du egen handsprit:

– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

  • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
  • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.
  • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
  • Arbetsgivare bör se till att personal och eventuella besökare håller avstånd. Arbetsgivare bör se till att anställda arbetar hemifrån om det är möjligt, samt
    se till att anställda undviker onödiga resor.
  • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Råden gäller året ut

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.