Pensionsexperten: Detta gäller för nya inkomsttillägget för pensionärer

Det nya inkomstpensionstillägget innebär att du som arbetat ett helt liv med låg lön ska få en högre pension

Tanken med det nya inkomstpensionstillägget är att människor som har arbetat ett helt liv med låg lön ska få en högre pension.

Foto: Pensionsmyndigheten och Shutterstock

Ett nytt inkomstpensionstillägg träder i kraft 17 september. Tanken med tillägget är att människor som har arbetat ett helt liv med låg lön ska få en högre pension. Här reder pensionsexperten Ann-Sofie Kraft Nilsson på Pensionsmyndigheten ut vilka som får pensionstillägget, hur det inkomstpensionstillägget beräknas och hur mycket tillägget för pensionärer är på.

Från 17 september börjar ett nytt inkomstpensionstillägg att betalas ut, men för en del kan det bli en besvikelse. Ann-Sofie Kraft Nilsson är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten och svarar här på frågor om det nya tillägget.

Se också: 5 tips hur du maxar ditt pensionssparande

3:36

Efter reklamen: Fem tips hur du maxar ditt pensionssparande

(3:36)

Slå på ljud

Så funkar nya inkomspensionstillägget

Varför har det införts och vad innebär det rent praktiskt?

Lagstiftarens syfte med inkomstpensionstillägget är att ge vanliga löntagare högre pension. Syftet är också att öka skillnaden i pensionsstorlek mellan de som arbetat ett helt liv med låg eller medelhög inkomst och de som inte arbetat alls och som endast får garantipension. Skillnaden är den som brukar kallas respektavstånd.Förmånen betalas alltså ut till de pensionärer som har ett långt arbetsliv bakom sig men ändå inte har högre pension än 17000 kronor per månad före skatt. De som har lägst pension, under 9000 kronor per månad före skatt, får garantipension och ev. bostadstillägg och dessa förmåner höjdes i januari 2020. Nu är det gruppen pensionärer som ligger på nivån över grundnivån som får en höjning.

Behöver jag ansöka om tillägget eller sker det automatiskt?

Du som blev 65 år i september eller är äldre och tar ut inkomstgrundad pension (inkomstpension och/eller tilläggspension) från Pensionsmyndigheten behöver inte göra något. Pensionsmyndigheten prövar inkomstpensionstillägg med automatik för alla som uppfyller villkoren för förmånen (65 år eller äldre, har minst ett år med pensionsgrundande inkomst och tar ut sin inkomstpension/tilläggspension). Du som funderar på att snart ansöka om allmän pension kommer att få inkomstpensionstillägg prövat tillsammans med övriga delar inom allmän pension, när du lämnar in din ansökan. Det är en och samma ansökan som gäller för alla delar inom allmän pension, inklusive inkomstpensionstillägget.

Supertillägget för pensionen som du inte får missa – så ansöker du

Första utbetalningen skedde den 17 september. Vad beror det på om jag fick maxbeloppet 600:-, mindre eller inget alls?

Det beror på hur stor din beräknade inkomstpension/tilläggspension är. Om du har en beräknad inkomstpension/tilläggspension mellan 9000 kr till 17000 kr per månad före skatt, har du rätt till en utbetalning av inkomstpensionstillägg. Hur mycket just du får hänger ihop med din inkomstpension/tilläggspension och hur länge du arbetat. Beloppet bestäms utifrån en tabell där värdet på din inkomstpension bestämmer vilket inkomstpensionstilläggsbelopp du har rätt till.

Att tänka på:

* Den inkomstpension/tilläggspension som används, när vi tittar i tabellen för inkomstpensionstillägg, är inte den samma som du får utbetald. Vi utgår alltid från vad du faktiskt tjänat in, men alltid som om du tagit ut pensionen från den månad du fyllde 65 år. Om du tagit ut pension tidigare än 65 år, är din utbetalning lägre än den inkomstpension vi använder som underlag för den nya förmånen. Har du tagit ut pension senare än 65 år är din utbetalning högre än den pension som ligger till grund för inkomstpensionstillägget.

* Dessutom tar vi i beräkningen av inkomstpensionstillägget inte hänsyn till den utveckling du haft på dina fonder för premiepensionen. Vi utgår från vad du tjänat in till premiepensionen men inte själva avkastningen.

Sparexperten: ”Vi kvinnor måste börja prata om ekonomi”

* Antal år som du arbetat och tjänat in pensionsgrundande inkomst påverkar också inkomstpensionstillägget. När du är född 1938–1944 krävs 35 år och om du är född 1945 eller senare krävs 40 år med pensionsgrundande inkomst. Är du född 1937 eller tidigare krävs 30 år med pensionspoäng.

Kommer nivån på tillägget att vara konstant framöver eller kan beloppet ändras efter hand?

Ann-Sofie Kraft Nilsson berättar om vad det nya inkomsttillägget för pensionärer innebär

Ann-Sofie Kraft Nilsson är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Foto: Pensionsmyndigheten

Tabellen för inkomstnivåerna, som styr hur stort inkomstpensionstillägget blir, kommer att räknas om varje årsskifte i och med att inkomstindex förändras. Det betyder att nivåerna i tabellen kommer att följa den utveckling som övriga inkomstgrundade pensioner har. Nivåerna räknas alltså om på samma sätt som de löpande inkomstgrundade pensionerna.

När det gäller själva beloppet för inkomstpensionstillägget – 25 kr upp till 600 kr – är de fasta belopp och kan endast ändras genom regeringsbeslut.

Om jag inte är pensionär än, finns det något sätt jag påverka eller förutse hur det här tillägget kommer att påverka min pension?

Pensionsmyndigheten kommer inte att presentera inkomstpensionstillägget i de prognoser som går att göra på webbsidan Min pension eller när du loggar in på Pensionsmyndighetens webbsida. Anledning är att det från lagstiftarens sida angetts att det är en tillfällig förmån och pensionsprognoser alltid lämnas för framtida tidpunkter och framtida pensionärer.

Men det man kan ha med sig är att om du tar ut pension före 65 år eller den ålder som framåt kommer att gälla för grundskydd, kommer din utbetalning att vara lägre än den pension vi kommer att använda vid beräkningen av inkomstpensionstillägget och om du väntar med ditt uttag, blir det tvärt om dvs. beräkningsunderlaget för inkomstpensionstillägget blir lägre än din utbetalda pension.

TV: Stoppsljusmetoden för att få koll på ekonomin – så funkar det
0:60

Efter reklamen: TV: Stoppsljusmetoden för att få koll på ekonomin – så funkar det

(0:60)

Slå på ljud