Hamna inte efter ekonomiskt i din relation – 3 tips från experten

Till vänster, kontanter i en plånbok, till höger, ett par promenerar i skogen med en hund.

Foto: TT/Shutterstock

Långt ifrån alla par delar på utgifterna på ett jämställt sätt. Det framkommer i en ny rapport om svenskens relationsekonomi.

Det är Ica Banken som bett Sifo fråga svenskarna om hur vi hanterar våra inkomster och utgifter i våra relationer.

Att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män är ingen hemlighet. I rapporten framgår att kvinnor tjänar i snitt 6 287 kronor mindre än män varje månad.

Se också: 5 tips om en mer jämställd ekonomi

5 tips hur du får en mer jämställd ekonomi hemma
2:33

Efter reklamen: 5 tips hur du får en mer jämställd ekonomi hemma

(2:33)

Slå på ljud

Så frågan är hur svenskarna löser detta gap i en relation. Delar man ändå på alla kostnaderna eller tar man hänsyn till inkomsten?

Sparexperten: ”Vi kvinnor måste börja prata om ekonomi”

Det finns fyra mer eller mindre vanliga sätt.

Den mest använda metoden är att ha ett gemensamt konto dit båda inkomsterna överförs och utgifterna sedan dras ifrån. 29 procent anger den modellen. Den kan ses som enkel och problemfri, men det är inte säkert, menar Icabankens vardagsekonom Magnus Hjelmér. För att den ska vara jämställd behöver båda parter ha samma rätt att använda pengarna som kvarstår, uttrycker han i rapporten.

Icabankens sparekonom Magnus Hjelmér.

Foto: Pressbild.

Nästan lika vanligt är att dela på alla utgifter utan hänsyn till inkomst. 27 procent anger det sättet. Det innebär alltså att den som tjänar minst i förhållandet, får relativt sätt mindre över än den som tjänar mer, efter att de gemensamma kostnaderna är avklarade. Det är inte en variant att sträva efter i en relation som vill vara ekonomiskt jämställd.

18 procent uppger att de tillämpar en procentuell uppdelning baserat på inkomst. Det betyder att var och en betalar utifrån sin förmåga.

9 procent använder sig av metoden "slå ihop, slå isär". Med det menas att man för över inkomsterna till ett gemensamt konto, sedan betalas alla utgifter och sedan delas resten lika. Det. betyder alltså att den som tjänar minst får en del av den andres inkomst.

Vardagsekonomen Magnus Hjelmér ger tre tips för att få en mer jämställd ekonomi.

1. Kartlägg

Prata om vad båda tjänar och har för utgifter. Transparensen ger möjlighet att gå vidare med nästa punkt.

2. Välj en uppdelning

Magnus Hjelmér rekommenderar att utgå ifrån en procentuell uppdelning eller "slå ihop, slå isär". Båda uppdelningar minimerar riskerna för stora skillnader med pengarna som man har att röra sig med varje månad.

3. Fundera över VAB, föräldraledighet och deltid

Prata igenom hur ni kan lösa situationer där en måste jobba mindre än den andre. VAB, föräldraledighet och deltidsarbete innebär ett inkomstbortfall och minskar därmed den framtida pensionen. Den som går miste om dessa pengar, bör kompenseras av den som fortsatt arbetar, menar Magnus Hjelmér. Nästan hälften (46 procent) av kvinnorna i åldrarna 30-49 år, uppger att inkomstbortfall inte kompenseras i deras relation.

Ica Bankens rapport i tal

· Kvinnor (51 procent) använder i högre grad sparformen sparkonto utan ränta jämfört med män (37 procent).

· Män (51 procent) använder i högre grad sparformen aktiefonder jämfört med kvinnor (38 procent).

· 42% av alla kvinnor skulle inte klara av att behålla samma livsstil som de har idag om deras relation skulle ta slut.

· Kvinnor tjänar i snitt 6 287 kronor mindre än män varje månad (Män: 36 455 kr, kvinnor: 30 168 kr).

Fakta: Ica Banken.

Se också: Är du offer för ekonomiskt våld?

Experten: Är du offer för ekonomiskt våld?
3:08

Efter reklamen: Experten: Är du offer för ekonomiskt våld?

(3:08)

Slå på ljud