Branden i göteborg

71-åriga Anja överlevde explosionen i Göteborg

Ludvig förlorade sin syster i diskoteksbranden

Shirin överlevde – men diskoteksbranden tog hennes systrar