App mot alkoholism – här är allt du behöver veta

Mariana, som tar hjälp av en app för sitt missbruk, sitter på en stol och tittar in i kameran
Tack vare en app är Mariana på god väg att bli kvitt från sitt alkoholmissbruk. ”Appen har hjälpt mig att förstå mig själv och mitt beteende”, säger hon.

Mariana Gunnarsson, 49, drack alkohol första gången när hon var nio år.

– Det var en slags aha-upplevelse – en bedövning mot allt jobbigt och något som gjorde att jag kunde slappna av.

För Marianas barndom var otrygg och kantades av både övergrepp och missbruk. Hon växte upp på barnhem, hos olika fosterfamiljer och på LVU-hem (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Hon bytte skola otaliga gånger och har hela sitt liv haft svårt med relationer.

– Det kändes alltid som att folk kunde se att det var något fel på mig. Det gjorde att jag valde att stänga in mig själv och mina känslor.

Redan när Mariana var i tonåren hade hon tappat kontrollen över drickandet.

– Jag ville aldrig dricka för att socialisera, utan för att bli så full som möjligt.

Tre proppar blev vändningen

Sedan dess har missbruket tagit sig olika uttryck. Ett tag hade hon bulimi. En annan period tränade hon konstant. Det var också en tid då hon shoppade kläder för alla pengar.

Alkoholmissbruket, som varvats med narkotika, har dock varit hennes konstanta följeslagare. När hennes man dog för åtta år sedan insåg Mariana att hon inte klarade av att ta sig ur missbruket ensam – hon behövde professionell hjälp. Men det var för 1,5 år sedan när hon fick en utmattningsdepression och drack i fyra månader i sträck som livet tog en ny vändning på riktigt.

– Jag fick tre proppar i halsen och fram till dess hade jag nog levt livet i tron att jag var odödlig.

Det här verktyget har ökat min förståelse för mitt eget beteende.

Hon började i gruppterapi och fick via öppenvården i Mariestad höra talas om en app som ska hjälpa alkoholister att bli långvarigt nyktra. Mariana kände sig tveksam.

Enkelt att använda appen

Hon är inte aktiv på sociala medier, har ingen mejl och beskriver sig som ”dålig med datorer”, men hon bestämde sig ändå för att testa.

Mariana blåser i mätaren

Tre gånger om dagen ska man göra nykterhetstest genom att blåsa i mätaren.

– I början kände jag mig dum och vågade inte ringa supporten och fråga om hjälp, men sedan när jag väl fattade hur det gick till var det ju väldigt enkelt.

Numera blåser Mariana i en mätare tre gånger per dag, klockan åtta på morgonen, två på dagen och åtta på kvällen, och fotograferar samtidigt sig själv. Genom de kontinuerliga nykterhetskontrollerna och feedbacken hon får i telefonen sporras hon att hålla sig nykter.

– Jag får både smileys och troféer när jag har klarat en viss tid nykter. Man tävlar ju mot sig själv och det blir ett slags kvitto på att jag gör något bra.

Behandlaren får info direkt

Hon skriver också i en digital dagbok hur hon mår. Informationen går direkt till hennes behandlare som märker om hon är nära ett återfall eller inte.

För Mariana har tagit sig några återfall sedan hon började med appen. Men fördelen nu är att det upptäcks snabbt och att hon kan gå tillbaka i den digitala dagboken och hitta mönster i sitt mående och luska ut vad som har satt igång ett sug.

– Det är ofta stress och plötsliga förändringar som är mina triggers. Det här verktyget har ökat min förståelse för mitt eget beteende.

Så här ser en vy i appen mot alkoholism ut

Hjälpmedel på nätet. Smileys och troféer i appen ger uppmuntran att hålla sig nykter.

Nu ska Mariana gå sex veckors i gruppterapi och hennes mål är att bli långsiktigt nykter.

– Det är det enda jag ser framför mig. Min nykterhet är viktigast i livet, utan den har jag inget annat.

Hur fungerar app mot alkoholism? Produktchefen berättar

Fem frågor till Maria Winkvist, produktchef på Kontigo Care som skapat appen.

Hur fungerar det här hjälpmedlet?

– Patienten får med sig en liten trådlös alkoholmätare och en telefon med en app och utför sedan dagligen ett antal nykterhetstest, och fotograferar samtidigt sig själv för att säkerställa att rätt person utför testet. Förutom nykterhetstest så kan patienten få ytterligare stöd, och en digital behandlingsassistent som kan se avvikelser från mönstret i realtid, vilket möjliggör rätt insats till rätt individ i rätt tid.

Maria Winkvist, produktchef på Kontigo Care.

Maria Winkvist, produktchef på Kontigo Care.

Vad är fördelarna för patienten?

– Att man kan utföra mätningarna hemma och att man kan bevisa för nära och kära att man inte dricker, och därmed återskapa relationer. Man ökar även motivationen att följa sina egna framsteg och jobba mot mål.

Hur pass teknikkunnig behöver man vara för att använda verktyget?

– Tanken är att om du kan ringa på en mobil ska du kunna hantera den här appen. Det är därför väldigt roligt att se att även patienter långt över 70 har hanterat den fint.

Var finns hjälpmedlet?

– På öppenvården i över 90 kommuner, företagshälsovården eller vissa privata vårdaktörer, där den ingår som en del i vårdinsatsen.

Hur många har blivit hjälpta?

– Sedan lanseringen 2015 har vi skapat över 95 000 nyktra dagar, vilket vi är oerhört stolta över.

Hjälpmedel mot alkoholmissbruk på nätet

AlkoSmart

Appen är ett verktyg för den som vill förändra sitt förhållningssätt till alkohol. Man kan testa om man ligger i riskzonen, det finns också instruktioner till mindfulnessövningar samt direktkontakt med professionell rådgivning.

Previct

Är ett hjälpmedel där patienten får med sig en trådlös alkoholmätare och en telefon med en app så att hen dagligen kan utföra ett antal nykterhetstest.

Patienten kan få ytterligare stöd med måendefrågor som kartlägger beteendeförändringar, reflektionsdagbok och en digital behandlingsassistent.

ePlus

ePlus är en KBT-behandling på nätet för personer med alkoholproblem, där man arbetar med hemuppgifter och övningar under några veckor, samtidigt som du får kontinuerligt stöd av en legitimerad psykolog. Behandlingen håller just nu på att utvärderas för att eventuellt kunna användas i Västra Götalandsregionen.

Internetbaserad KBT

I en pågående studie i samarbete med vårdcentraler i Stockholms län undersöks om internetbaserad KBT är effektiv för behandling av alkoholberoende i primärvården. (alkoholohalsa.se)

Testa dina vanor

På sajter som Alkohollinjen.se, Alkoholhjalpen.se, Iq.se och 1177.se kan man testa sina alkoholvanor och få information om man funderar på sina egna alkoholvanor eller om man är orolig för någon annans drickande.

Källor: Alkosmart.se, Niels Eék, specialiseringspsykolog och sektionsledare på ePsykiatrienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Maria Winkvist, produktchef på Kontigo Care, Sven Andréasson, alkoholläkare och professor.

Alkoholexperten: Ny teknik passar inte alla

Appar, sajter och onlineterapi. Beroendevården är i full färd att digitaliseras, tror drog- och alkoholexperten Kai Knudsen.

– Här finns både möjligheter och fallgropar, säger han.

Över 300 000 svenskar lider av ett alkoholberoende och omkring en miljon dricker för mycket. Det här kostar människoliv, enormt mycket lidande och stora summor pengar, 49 miljarder kronor årligen närmare bestämt.

Drog- och alkoholexperten Kai Knudsen som är överläkare vid anestesikliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset uppskattar att nästan hälften av hans patienter på intensiven har ett missbruk i grunden.

Kai Knudsen, överläkare.

Kai Knudsen, överläkare.

– Missbrukare får svårare att läka infektioner. Det blir lättare att dra på sig en allvarlig lunginflammation eller blodförgiftning som orsakats av bakterier.

För i princip hela kroppen bryts ner av ett för högt alkoholintag under lång tid.

– Några vanliga skador är bukspottskörtelinflammation, leversvikt och åderbrock i matstrupen, alla potentiellt dödliga konsekvenser. Flera cancerformer triggas också av en hög alkoholkonsumtion, särskilt cancer i övre delen av mag-tarmkanalen.

Krossa myten om alkoholister

Kai Knudsen vill krossa myten om alkoholisten som den ensamme gubben på parkbänken, då den ökar risken att färre söker hjälp. Inte många kan identifiera sig med den bilden.

– Omkring 80 procent av alla alkoholister har istället ordnade förhållanden, med familj, jobb och bostad. Det är därför viktigt att nå dem med alkoholproblem i ett tidigt skede innan de fått allvarliga skador.

Men att vara missbrukare är fortfarande stigmatiserat och det dröjer i regel tills man har fysiska åkommor som sömnproblem, belastningsskador eller magkatarr innan man till slut söker hjälp.

Det finns olika sätt att komma ur beroendet. Alltifrån psykiatrisk öppenvård, alkoholrådgivning och 12-stegsbehandling till medicinering, behandlingshem och i extrema fall tvångsvård.

Ny teknik kan vara vårt för äldre

På senare tid har det även dykt upp en hel del ny teknik som appar och terapi över

nätet. Beroendevården kommer troligtvis att digitaliseras allt mer framöver, tror Kai Knudsen.

– Det är bra att fler hjälpmedel dyker upp och internetbaserad behandling kan bli ett alternativ för de som är disciplinerade och motiverade och för dem som kanske inte vill synas på en traditionell beroendemottagning.

Dock är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av webb-baserad behandling vid alkoholmissbruk eller beroende, enligt Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer som publicerades i januari i år.

Kai Knudsen poängterar att det kan vara svårt för äldre att ta till sig den nya tekniken. Det kan också finnas en övertro på vad den enskilda patienten förväntas klara av själv och att man skär i den redan eftersatta beroendevården.

– Många av dem som söker hjälp har en hel ryggsäck med problem, vilket kräver att någon med rätt kompetens finns på andra sidan skärmen och öppnar upp den ryggsäcken och ser till att man får hjälp för rätt sak.

Vad är sant och falskt om alkoholberoende?

Svar från drog- och alkoholexperten Kai Knudsen.

Det går att dricka lite vin då och då trots att man är alkoholist?

Sant och falskt. För personer med tungt missbruk som har fått fysiska skador av sitt missbruk går det inte. Om man ännu inte har gått så långt i sitt missbruk kan det vara möjligt att ta ett glas vin ändå om man får hjälp med sitt missbruksbeteende, även om det inte är första rekommendationen.

Alkoholkonsumtion ökar risken för psoriasis, eksem och andra hudbesvär?

Sant. Man tror att alkohol har en hämmande effekt på immunsystemet vilket kan ge olika problem med huden. Det tycks finnas ett visst stöd för att hög alkoholkonsumtion ökar risken för psoriasis, även om stödet inte är helt övertygande. Dock har forskning bevisat att personer med hög alkoholkonsumtion har en större risk att ha psoriasis än den övriga befolkningen.

En alkoholist är en hemlös person som sitter på parkbänken?

Falskt. Man uppskattar att omkring 20 procent av alkoholister har ett tungt missbruk där man förlorat bostad och jobb och liknande, men den stora majoriteten är fullt fungerande personer med ordnade förhållanden.

Genrebild av immiga vinglas

De flesta alkoholister har ordnade förhållanden, med familj, jobb och bostad.

Alkoholism är ärftligt?

Sant och falskt. Det här området är fortfarande omgärdat en av en hel del frågetecken. Det vi vet är att det inte finns en ”alkohol-gen”. Däremot löper barn till föräldrar med missbruk större risk att själv utveckla alkoholism, och risken är störst för män.

Alkoholism kräver långvarig och avancerad specialistvård på behandlingshem?

Falskt. I många fall kan man få hjälp med mindre interventioner, som motiverande samtal.

Av Tina Harr

Foto: Dan Lindberg, Angelica Klang, Sahlgrenska Akademin och TT