Är förstorad sköldkörtel farligt?

Läkare undersöker och pratar med patient.

736552108

Foto: TT/Shutterstock

Vad innebär förstorad sköldkörtel? Läkaren Michael Seipel svarar!

Jag skulle gärna vilja veta lite mer om struma. Min läkare tycker att min sköldkörtel är för stor och har skickat mig vidare för cellprov och undersökning med ultraljud.

Man tog blodprover på vårdcentralen som var normala, och själv känner jag mig inte sjuk. Att jag sökte vårdcentralen hade helt andra orsaker men det var då läkaren tyckte att min sköldkörtel såg stor ut.

Vad kan det här innebära för mig? Behöver jag ta medicin? Är kvinna och 53 år.
Tacksam för svar

Sköldkörteln, tyreoidea, är belägen på halsens framsida nedanför struphuvudet. Den är formad som ett H med en lob på var sida och en tvärgående förbindelse mellan dessa framför luftstrupen. Normalt varken syns eller känns den.

I sköldkörteln bildas de viktiga hormon som reglerar kroppens ämnesomsättning. Sköldkörtelns funktion regleras via ett hormon som utsöndras till blodet från hypofysen, tyreoideastimulerande hormon = TSH. Halten av sköldkörtelhormon kan mätas genom ett enkelt blodprov.

Annons

Förstorad sköldkörtel kallas med ett sammanfattande namn för struma oavsett vad den bakomliggande orsaken är. Struman kan vara diffus och omfatta hela sköldkörten eller nodös med en eller flera knölar. Struma är vanligt. Om man känner på, palperar som vi läkare säger, sköldkörteln kan man konstatera struma hos 5–10 procent av befolkningen.

Gör man en ultraljudsundersökning kan så många som 50 procent ha struma. Struma är fyra gånger så vanligt hos kvinnor som hos män. De bakomliggande orsakerna kan vara hormonella störningar, inflammationstillstånd, jodbrist, läkemedelspåverkan, tumörer och ärftliga faktorer. Elakartade tumörer i sköldkörteln är mycket ovanliga.

Annons

En struma ska alltid utredas. Provtagningen har nu visat att du har normala nivåer av sköldkörtelhormon och du tycks inte ha haft några obehag av din struma. Nu väntar ett vävnadsprov, en biopsi, och undersökning med ultraljud. Skulle allt vara bra gör man inget annat än att man följer upp hur din struma utvecklas. I vissa fall ger man ett tillskott av sköldkörtelhormon, Levaxin, för att se om man på så sätt kan minska struman.
Leg läkare Michael Seipel

Läs också:

Annons
Annons