Bar fästingen på borrelia? Självtest ger snabbt svar!

Varje år insjuknar över 10 000 svenskar i Borrelia på grund av fästingbett. Sjukdomen kan i värsta fall leda till förlamning. Idag finns det snabbtest som inom 10 minuter avgör om fästingen du nyss blivit biten av bär på borreliasmitta.

 

Det är viktigt att upptäcka borreliasmittan i ett tidigt skede då den fortfarande kan behandlas med antibiotika. Ett sätt att upptäcka smittan i tid är att testa fästingen direkt efter bett-tillfället. Bär fästingen på borreliabakterier finns risk att dessa överförts.

Antalet fästingar ökar

I Sverige ökar antalet fästingar för varje och år och 2013 är inget undantag. Den långa vintern har gett fästingarna mer tid att föröka sig och i takt med att snötäcket försvinner spås det att antalet fästingar kommer explodera.

Den svenska fästingen är värddjur för en rad sjukdomar som kan överföras till människor och djur vid bettillfället. De två vanligaste fästingburna sjukdomarna är TBE och Borrelia. TBE är ett virus som går att skydda sig mot med hjälp av vaccin. Borrelia är en bakterie som det idag inte finns något skydd emot.

Antibiotika mot borrelia

Blir man biten av en fästing och smittad av borrelia är det viktigt att snabbt få antibiotikabehandling för att minska risken för att bli allvarligt sjuk. Många känner till att borrelia kan yttra sig i en ringformad hudrodnad runt själva bettet. Mindre känt är att rodnaden visar sig först 1-4 veckor efter bettet, och ibland inte alls.

Symtom borrelia

Symtomen för borrelia kan vara diffusa och svåra att tyda som till exempel allmän trötthet, ont i leder och huvudvärk. Det gör att man kan bära på sjukdomen under en längre tid innan man får rätt diagnos och viktig antibiotikabehandling.

Borreliatest på apotek

– Med vårt nya snabbtest kan man på bara 10 minuter se om fästingen är smittad av Borrelia, säger Marie Thorneus, Produktansvarig för Trix Borreliatest. Vet man med sig att man blivit biten av en borreliasmittad fästing finns det anledning att vara extra uppmärksam för annars diffusa symtom så som huvudvärk och stelhet. Ju snabbare man kan koppla ihop dessa symtom med borreliasmitta desto snabbare kan man få rätt behandling.

Fakta om fästingar

  • Fästingen är ett litet spindeldjur som börjar sitt liv som en liten larv och utvecklas till ett vuxet djur på 3-4 mm.
  • Fästingen suger blod 2 gånger i sitt liv, första gången för att själv kunna växa till sig och andra gången då den skall lägga ägg.
  • Fästingen kan suga blod från alla varmblodiga djur vilket kan vara allt från sorkar, hundar, rådjur och människor.
  • Fästingen trivs bäst på fuktiga platser, gärna där det finns gott om lövskog, man hittar den oftast sittande på ett grässtrå eller på bladen i lågt växande buskar och träd.
  • Man brukar räkna med att fästingsäsongen i Sverige är från mars till oktober, då det lilla djuret vill ha en temperatur på över plus 5 grader.