Beslutet: Nyförlösta mammor separeras från sina barn vid coronasmitta

Foto: Shutterstock/TT

Om en nyförlöst mamma är smittad med coronavirus får hon inte träffa sitt barn. Det meddelar Danderyds BB efter att frågan blivit aktuell.

På Danderyds BB vidtas nu åtgärder för att förhindra att nyförlösta mammor med coronavirus, COVID-19, överför smittan till sina nyfödda barn. Handlingsplanen är att ta barnet från mamman om provsvar visar konstaterad smitta.

– Som alltid sätts säkerheten för nyfödda barn i första hand. Vi gör provtagning på mamman vid misstänkt fall av COVID-19 och får sedan svaret inom ett dygn. Om provsvaret är positivt prioriteras barnets säkerhet och mamman och barnet separeras, säger Marianne Lagerbielke, pressansvarig på Danderyds Sjukhus.

Anhöriga får ta hand om barnet

Separationen av mamma och barn sker dock inte om mamman enbart uppvisar symtom på coronavirus, understryker Marianne Lagerbielke. Smittan måste vara konstaterad för att drastiska åtgärder ska vidtas.

Mjölkersättningen var helt slut – nu rasar Zelda mot hamstringen

– Under tiden kan en pappa eller annan anhörig ta hand om barnet tills mamman är frisk, menar Marianne Lagerbielke.

Hon klargör att rutinen inte är annorlunda vid COVID-19 än vid andra smittsamma sjukdomar.

– Vi vill ge bästa möjliga trygghet till alla våra patienter, och självklart då till de allra känsligaste och nyfödda barnen, säger hon.

Hur länge mamman och barnet tvingas vara separerade vid konstaterad coronasmitta vet Marianne Lagerbielke i nuläget inte.

– Det kan jag inte svara på. Detta är så pass nytt att vi inte har svar på alla frågor.

Om beslutet ska gälla även på regional nivå är ännu inte klart.

– Vi tittar på frågan i sjukhusledningen just nu för att besluta hur de centrala riktlinjerna ska se ut, meddelar pressavdelningen på Region Stockholm.

Läs mer om coronaviruset

Hur smittar COVID-19? Och hur kan jag skydda mig? Hur farlig är egentligen en pandemi och vad kan jag själv göra för att hjälpa andra?

Här har vi samlat alla våra artiklar om coronaviruset och dess spridning.

Läs allt om coronaviruset här

Experten: Tvätta händerna är viktigast – handsprit ett komplement