Coronaviruset: Antibiotikaresistens kan ligga bakom höga dödsfall

Coronaviruset har skördat många liv i bland annat Italien.

Antibiotikaresistens kan vara en orsak till de höga dödstalen i covid-19 i Italien och Spanien. Där har Sverige en fördel, menar experter.

I skrivande stund har över 10 000 dött till följd av coronaviruset i Italien. Ingen vet varför så många avlidit just i Italien, men många teorier finns. Bland annat att det är vanligt med generationsboende i landet.

Varför dör så många av covid-19 i Italien?

– Det finns säkert många förklaringar, till exempel att många hushåll i Italien delas av tre generationer, vilket ökar smittan till äldre personer, säger säger Otto Cars, seniorprofessor i infektionsmedicin vid Uppsala universitet, till vår systersajt MåBra.

Agnes Wold: Så ska du bete dig om du har antikroppar mot corona

Den höga medelåldern i landet har också uppgetts vara en orsak.

Spanien har också haft många dödsfall, över 5000 i dagsläget. Där har man pratat om samma orsaker som i Italien.

Leder antibiotikaresistens till att fler dör av covid-19?

Men nu har en nya teori lagts fram, som det pratats mycket om den senaste veckan. Det handlar om huruvida antibiotikaresistens kan ha en påverkan.

Problemet med antibiotikaresistens är nämligen större i södra Europa, jämfört med i Norden, uppger Aftonbladet. I Sverige har vi till exempel fem procents antibiotikaresistens, att jämföra med 10–25 procent i Spanien och 25–50 procent i Italien.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus och kan alltså inte behandlas med antibiotika. Däremot kan en komplikation till följd av sjukdomen vara bakteriell lunginflammation – och det är där problem kan uppstå.

– Om det visar sig att en lunginflammation orsakad av bakterier är en komplikation är det förstås en risk med en hög förekomst av antibiotikaresistenta bakterier, som i Italien. Det gör en sådan infektion svårbehandlad, säger Otto Cars.

Se också: Ensamstående Jasmine blev arbetslös till följd av corona

Antibiotikaresistens i Sverige

Staffan Normark, professor i mikrobiologi vid Karolinska Institutet, säger till Aftonbladet att det är fullt rimligt att anta att antibiotikaresistensen påverkar dödstalen i Italien och Spanien, även om vi inte har data på det än.

Så här säger han om läget i Sverige:

– De flesta av våra bakterier är känsliga mot antibiotika, då vi har en mycket lägre resistens än de har i Sydeuropa. Jag hoppas att det kan leda till att vi får en lägre utveckling av dödsfall här.

Coronavirus: Här är kreativa lösningarna som ger hopp

Otto Cars håller med.
– Det förhållandevis gynnsamma resistensläget i Sverige är i så fall en fördel, säger han till MåBra.

Julie L Gerberding, tidigare chef för det amerikanska folkhälsoinstitutet CDC, ser antibiotikaresistensen som ett stort hot under den pågående pandemin.

Vi har redan studier som visar att en av sju patienter som lagts in på sjukhus med covid-19 har drabbats av sekundära bakterieinfektioner, och att 50 % av de som dött har dött av sådana infektioner. Antibiotikaresistensen kan leda till en enorm kraft av ytterligare sjukdom och död”, skriver hon enligt Aftonbladet.

Foto: TT

Mer innehåll hos allas.se: