Därför stammar man – och detta kan du göra för att sluta

En talpedagog eller logoped hjälper ett barn som har problem med stamning.

Foto: Shutterstock/TT

Stamningens nyckfullhet har skapat antaganden och myter om de som stammar. Men faktum är att forskningen inte kan fastslå anledningarna helt.

Vad innebär att man stammar?

Enligt Stamningsförbundet är stamning en diagnos som kännetecknas av problem med att komma framåt i sitt tal. Detta sker trots att personer vet vad hen vill säga. Drygt en procent av befolkningen stammar och en majoritet är män.

Det vanligaste symtomet på stamning är att vissa ljud, ord och stavelser blockeras och upprepas. Det är även vanligt med problem att komma igång med talet.

Varför stammar man?

Exakt varför man stammar är ännu inte fastslaget, men forskare antar att det beror på en hel uppsjö orsaker. Av dessa orsaker kan forskare med säkerhet säga att psykologiska faktorer spelar en roll i varför vissa stammar. Detta kan observeras när personer som stammar blir nervösa eller stressade och stamningarna förvärras.

Likadant funkar det åt andra hållet: Om en person som normalt stammar blir glad och exalterad kan problemen försvinna temporärt.

Fysiska orsaker till stamning

Det finns dessutom rent fysiska faktorer som kan spela in i om en person stammar. I vissa fall kan talapparaten blockeras. Detta leder i sin tur till att luftpassagen blockeras. Även genetik tros spela in. Man räknar med att drygt hälften av alla som stammar har en familjemedlem som lider av samma problem.

Därför stammar barn

Ofta börjar stamningen hos barn när de är mellan två och fem år gamla. Men att man stammar som barn behöver inte betyda att man gör det som vuxen: Fem procent av befolkningen stammar som barn, men endast en fjärdedel av dessa utvecklar sedan stamning i vuxen ålder.

En kvinna övar med sitt barn så att hon kan sluta stamma.

Foto: Shutterstock/TT

Det är heller inte självklart att barn stammar hela tiden. Ofta följs perioder av stamning med perfekt flytande tal. Det är även vanligt att små barn försöker hitta genvägar i talet – men snubblar på orden som istället blir till en stamning.

Att barnet inte stammar hela tiden kan dock vara lite av en förbannelse. Tillståndets nyckfullhet kan göra så att barnet får fobi för att tala inför folk eftersom de inte vet om en stamning kommer komma.

här hanterar du ett stammande barn

  • Tala långsamt och låt konversationen ta tid.
  • Låt barnet tala färdigt och fyll inte i.
  • Fokusera på vad barnet är bra på och beröm barnet. Detta bygger upp barnets självförtroende.
  • Visa att du älskar barnet precis som det är.

Se Stamningsförbundets informationsfilm

Därför stammar man inte när man sjunger

Många som stammar kan sjunga utan problem. Även tal i takt är enklare än att bara tala rakt ut. Vad detta beror på är inte fastslaget, men enligt logopeden Lovisa Femrell, som svarat på frågor i Aftonbladet, kan det vara effektivt att gå in i en roll eller byta dialekt. Detta är dock bara en tillfällig lösning, stamningarna kommer så småningom tillbaka. En annan teori som hon tar upp, om varför man inte stammar när man sjunger, är att talet sitter i den vänstra hjärnhalvan – medan sången sitter i den högra.

Detta kan du göra för att minska dina stamningar

Ungdomsmottagningen rekommenderar att personer med diagnosen stamning bör utmana sig själva och medverka i diskussioner. Man kan börja försiktigt, med ett ord eller en fråga, för att så småningom ta sig längre i diskussionerna. Det är också en bra idé att börja i mindre grupper och att öva framför spegeln först.

Ett annat alternativ är att tala med en logoped och få en diagnos. Logopeden bedömer stamningen genom att samtala med patienten och analysera dennes tal. Där gör logopeden en bedömning baserad på talbeteendet och hur mycket stamningen påverkar patientens vardag. Denna väg så finns det möjlighet att få ett hjälpmedel som ger en fördröjd återkoppling av talet, vilket minskar stamningen.

Källa: Illustrerad vetenskap, Stamningsförbundet, Aftonbladet, Ungdomsmottagningen, 1177.se