Nya behandlingar ger hopp för dig med tinnitus

Kvinna håller sig om huvudet, kanske hör hon ljud och har tinnitus.

Foto: Shutterstock/TT

Metoder för att att diagnostisera tinnitus, hoppfulla studier och nya läkemedel. Det är några av framstegen inom området. Här berättar forskaren Christopher R. Cederroth mer.

Christopher R. Cederroth är forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet och har själv levt med tinnitus i 20 år.

– Jag var basist i ett band och stod bredvid trummisen utan hörselskydd i tio år. Det gjorde mina öron känsliga. Under ett nyårsfirande smällde en dynamitpinne nära mitt vänstra öra och en bestående ton uppstod. Den hör jag fortfarande varje dag.

Att det ringer i öronen efter en konsert – är det tinnitus?

– Ringningarna är tecken på att en skada har inträffat och upprepade exponeringar kan leda till permanent tinnitus. Det gäller även om musiken känns lagom hög medan man lyssnar. Sedan är det även en fråga om hur ofta man lyssnar och utsätter öronen för påfrestningen.

Carola lever med tinnitus: "Jag vägrar låta ljuden styra mitt liv"

Hur uppstår tinnitus?

Nya metoder

• Vagusnervstimulering: En elektrod inopererad i kroppen stimulerar en nerv samtidigt som man hör ett visst ljud. Endast ett fåtal små studier är än så länge gjorda på människor.

• Notch music therapy: En app som sållar bort ljud som är i samma frekvens som tinnitustonen.

• Bimodalstimulering: Elektroder på huden eller på tungan stimulerar nerverna samtidigt som ljud sänds i örat. Större studier genomförs för närvarande.

Källa: Christopher R. Cederroth vid Karolinska institutet.

– När de sensoriska nervcellerna i innerörat, oftast de som uppfattar de högsta tonerna, har fått en skada. Hjärnan är van att ta emot dessa sinnesintryck och försöker kompensera för avsaknaden av signalerna. Det uppstår en överaktivitet i hjärnans hörselbana. Jag jämför det med att man kan känna fantomkänslor av en amputerad kroppsdel. På samma sätt kan man uppfatta känslan av ett ljud vid samma frekvens där skadan har uppstått.

Vilken självhjälp finns för den som drabbats?

– Det är bra att undvika stress och oro. Det ökar aktiviteten i hjärnans hörselcentrum och problemen förvärras.

Finns det en ärftlighet för tinnitus?

Se också: Sjukdomarna som du kan upptäcka i hud, hår och ögon
1:20

Efter reklamen: Se också: Sjukdomarna som du kan upptäcka i hud, hår och ögon

(1:20)

Slå på ljud

– Ja, den svåraste, kroniska sorten är ärftlig. Den finns i båda öronen och i en ny forskningsstudie som vi gjort på Karolinska institutet har vi upptäckt att det går att mäta förändringar i hjärnan hos dessa personer. Hittills har det saknats pålitliga metoder att diagnostisera tinnitus. Svårighetsgraden av tinnitus definieras i dag genom självskattning av den som drabbats.

Porträtt av Christopher R. Cederroth, som forskar om tinnitus.

Christopher R. Cederroth forskar om tinnitus.

FOTO: Privat

– Nu är vi ett diagnosverktyg på spåren, då vi funnit en metod som mäter den neurala förändringen i hjärnstammen hos personer med konstant tinnitus.

Det är ett steg framåt för att kunna ge ett erkännande till patienter som drabbats

– Det är ett steg framåt både för att kunna ge ett erkännande till patienter som drabbats och för att främja utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Vår studie tyder på ett orsakssamband mellan förändringar i hjärnans neurala aktivitet och utvecklingen av konstant tinnitus, men vi behöver göra fler studier för att verifiera detta. Vi behöver även ta reda på om vår metod kan mäta nyttan av behandling.

Blir tinnitus alltid värre med åren?

– För några få försvinner symtomen av sig själv med tiden, men för de flesta blir ljuden kvar. Vår forskning visar att personer med tillfällig tinnitus har en förhöjd risk att senare drabbas av konstant tinnitus, särskilt om besvären återkommer ofta. Dessutom vet vi att för de som upplever konstant tinnitus är sannolikheten hög att besvären består. Vi behöver sprida denna kunskap så att personer som upplevt tillfällig tinnitus blir medvetna om riskerna och får möjligheten att förebygga att det blir värre.

Hur kan man förebygga att besvären förvärras?

– Utsätts du ofta och länge för höga ljud förvärras symtomen. Undvik det. Det kan vara konserter men också vid användandet av i-pods och så vidare. Håll koll på volymen i hörlurarna, skydda öronen!

Tinnitus och Covid-19?

Det finns rapporter om att Covid-19 förvärrat tillståndet hos personer som tidigare lidit av ringningar i öronen. Det är dock inte klarlagt om det är viruset i sig som på­verkat, eller omständigheter i samband med pandemin, exempelvis stress och ångest.

Det pågår för närvarande internationella studier för att undersöka om coronaviruset kan påverka, samt orsaka, hörselnedsättning och tinnitus.

Källa: Hörselskadades riksförbund, healthyhearing.com, m fl.

Pågår det ytterligare forskning som ger hopp till drabbade?

– Ja, det finns hoppfulla studier, både vad gäller vagusnervstimulering och bimodalstimulering. (Läs mer om dessa i separat text). Nu behövs riktigt stora studier för att komma vidare. Förhoppningen är att också hitta något läkemedel. Vi vet att exempelvis Lidokain, ett ämne som används i tandläkarbedövning, har god effekt mot ljuden men läkemedlet ger tyvärr många biverkningar. Läkemedelsföretagen försöker bland annat få fram en variant utan dessa.

Se också: 5 Härliga Saker Vårsolen Och Ljuset Gör För Vår Hälsa-
1:24

Efter reklamen: Se också: 5 Härliga Saker Vårsolen Och Ljuset Gör För Vår Hälsa-

(1:24)

Slå på ljud