Få biverkningar med ny migränmedicin

Ett läkemedel mot svår migrän som fungerar för många och som knappt visat några biverkningar. Hur är det möjligt?

Lars Edvinsson, professor och migränforskare vid universitetssjukhuset i Lund, har länge forskat på en signalsubstans som man vet frisätts vid en migränattack och som har direkt samband med huvudvärken.

Det är så kallad neuropeptid CGRP (calcitonin gene-related peptide). Den påverkar både känselnerver, smärta och blodkärl.

Nu har man i USA tagit fram en CGRP receptorblockerare i form av en så kallad monoklonal antikropp. Lars Edvinsson har varit med och testat denna substans i flera stora studier.

– Den stora fördelen med den nya medicinen är att den hittills inte visats ha några allvarliga biverkningar alls, berättar han.

Milda bieffekter

Man har nu behandlat 150 000 patienter i USA, där medicinen godkändes först. Nu har också EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, godkänt ämnet som heter erenumab. I Sverige heter medicinen Aimovig och kan skrivas ut av läkare.

– Jag har redan gett det till några patienter. Hittills har de inte upplevt några biverkningar. Från studierna och det som presenterats vid kongresser är det milda lokala bieffekter, vanligen lokalt där man gett sprutan. Några patienter i USA har berättat om förstoppning.

Effekten på migrän har varit fantastisk, säger Lars Edvinsson.

– Vi har precis haft 50-årsjubileum av Huvudvärkssällskapet i Lund. Ett antal patienter berättade om sin erfarenhet och en kvinna sade att hon efter 20 års besvär blev helt av med sin migrän.

Långverkande effekt

Alla har inte blivit helt befriade från sin migrän. Men enligt senaste resultaten som rapporterades i slutet av september har 25 procent blivit helt symtomfria, och 65 procent har halverat antalet migrändagar och fått mycket lindrigare besvär. Det verkar också som att effekten står sig över lång tid.

Hittills har de som har svår migrän fått ganska bra hjälp av triptaner (se fakta om behandlingar nedan) – ska de be att få den här nya medicinen istället?

– Triptanerna har också en viss hämmande effekt på CGRP, säger Lars Edvinsson. Men för fyra av tio lindrar triptanerna inte alla huvudvärksattacker och på minuskontot finns biverkningarna, exempelvis tryck över bröstet. Det beror troligen på en kärlsammandragande effekt.

Tas som injektion

Man får inte ta triptaner när man har kärlkramp och högt blodtryck.

– Den nya CGRP-blockeraren har testats på patienter som har hjärt-kärlsjukdom, som högt blodtryck och stabil angina. Och det går alldeles utmärkt. Den har också testats på patienter som inte svarat på triptaner och de fick effekt av denna medicin.

Den nya medicinen är godkänd för både kronisk och episodisk migrän i Sverige och tas som en injektion en gång per månad.

Det är en dyr behandling och TLV, den myndighet som beslutar om rabattering av läkemedel, har ännu inte beslutat om rabattering.

– Diskussion pågår, berättar Lars Edvinsson.

Kvinna med tablett i handflatan och ett glas vatten.

Vid lättare besvär, prova Alvedon eller Treo. Foto: TT

Behandlingar mot migrän

  • Vid lättare besvär, prova Alvedon eller Treo. Hjälper inte det, gå över till antiinflammatoriska mediciner som till exempel Pronaxen, gärna tillsammans med något medel mot illamående (receptbelagda).
  • Får du ändå ingen lindring, be doktorn skriva ut triptaner.
  • Får du ändå anfall ofta kan du behöva förebyggande medel. De läkemedel som då brukar användas är betablockerare. Även tricykliska antidepressiva medel av den äldre sorten, och en epilepsimedicin kan användas vid särskilt svåra fall.
  • Om du får migrän i samband med mens kan du tala med doktorn om hormonbehandling. Man kan använda ett hormonplåster under några dagar före mensen. För vissa kan vanliga p-piller ha en bra effekt, men oftast försämrar p-piller migränen.
  • Botox är godkänt som behandling sedan flera år. Vad som händer vet man inte riktigt. Man får en muskelavslappnande effekt och på något sätt stabiliserar botoxgiftet ansiktets känselnerv som ofta drar igång ”migrängeneratorn”. Botoxbehandlingen ska utföras av läkare och går att få till högkostnadspris.

Läs också:

Alexandra: Migränmedicinen har gett mig ett nytt liv

Bästa råden för att lindra migränanfall