Farligt att sitta ner för länge enligt forskare

Elin Ekblom Bak, forskare
Tillhör du den grupp som sitter ner mycket om dagarna? Då bör du nog börja röra på dig, för riskerna med en stillasittande livsstil är många. Det menar forskaren Elin Ekblom Bak.

Få människor når upp till den rekommenderade nivån om 30 minuters pulshöjande motion varje dag. Motion som inte nödvändigtvis måste vara hård träning utan kan vara fysisk aktivitet som upplevs som något ansträngande. Istället väljer många av oss att sitta ner, länge.

– Forskning visar på att personer som sitter mycket under en dag, jämfört med de som sitter lite, har en större risk för vanligt förekommande sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom och några cancerformer, säger Elin Ekblom Bak vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Människor ljuger ofta

När människor själva uppskattar hur mycket de suttit under en dag, visar forskning att de sällan ger ett sanningsenligt svar. En del för att de faktiskt kommer ihåg fel, andra för att de vill framstå som mer aktiva.

– I majoriteten av tidigare forskning har personer själva fått uppskatta hur mycket de sitter ner. I den forskning som vi själva nu bedriver mäter vi stillasittande och aktivitet med hjälp av en accelerometer, ett speciellt instrument som kan liknas vid en avancerad stegräknare, säger Elin Ekblom Bak.

Det är en omfattande studie som bedrivs vid sex av de svenska universitetssjukhusen med stöd av bland annat Hjärt- och Lungfonden. 30 000 slumpvis utvalda personer mellan 50-64 år ingår. Deltagarna får bland annat genomgå en omfattande och kostnadsfri hälsoscreening.

– Det är en av de mest omfattande studierna hittills i sitt slag, såväl i Sverige som internationellt. Den kommer att ge svar på en lång rad frågor och kunna visa på skillnader exempelvis mellan personer i olika åldrar, med olika förutsättningar och i olika regioner i Sverige, säger Elin Ekblom Bak.

Stillasittande ger konsekvenser

Redan idag har forskningen kunnat påvisa faror med en stillasittande livsstil. Men trots vetskapen om riskerna menar många att de har svårt att få tid till träning, andra skyller på att det är för dyrt. Elin Ekblom Bak menar att det ofta talas om två varianter av fysisk aktivitet eller inaktivitet. Antingen sitter du still eller så motionerar du.

– Men forskning visar hur viktig den tredje varianten är för vår hälsa, den mer lågintensiva vardagliga aktivitet. Att aktivt röra på sig regelbundet utan att det just måste vara ansträngande träning. Det handlar då mer om den lilla rörelsen och att undvika eller bryta stillasittandet, säger Elin Ekblom Bak.

Elin betonar att stillasittandet kan brytas med enkla metoder. Det kan handla om att gå och hämta ett glas vatten, ta trapporna i stället för hissen eller gå en runda runt huset.

– Tänk igenom hur din dag ser ut. Om du sitter i bilen till jobbet, sitter på en kontorsstol under arbetstid och sen hem till soffan, då finns det saker du kan förändra. Kanske kan du cykla till jobbet eller hoppa av bussen någon station tidigare, säger Elin Ekblom Bak.

Stillasittande livsstil farligt

Riskerna med en stillasittande livsstil är störst för personer som redan har en ökad risk för sjukdom. Men även om riskerna är stora för den som är passiv så är det just för dessa personer som det är enklast att få ett bra resultat. Att röra på sig var tjugonde minut kan enligt forskningen minska riskerna drastiskt.

– Jag tycker det är lite olyckligt att det ofta i dagens samhälle målas upp en bild av att fysisk aktivitet måste vara så komplicerat eller genomföras på ett visst ställe, med rätt kläder och rätt instruktör för att det ska ge något effekt, säger Elin Ekblom Bak och fortsätter;

– Kroppen bryr sig inte om hur du rör dig eller med vilka kläder eller i vilken grupp. Det viktiga är att du rör på dig. Tänk efter vad som motiverar dig och vad du tycker är roligt. Jag brukar säga att den bästa aktiviteten är den som blir av, helst varje dag, varje vecka, varje månad, varje år i resten av ditt liv.