Finns det risk för en ny stroke?

Hur stor är risken att drabbas av ännu en stroke? Läkaren svarar.

Min man drabbades för ett år sedan av en stroke. Enligt läkaren var det en ischemisk attack. Han är nu frisk men jag är så orolig att något ska hända igen. Kan man få ischemisk attack bara en gång? Verkade på läkaren som att det kan vara en förvarning för att man ska få en stroke till.
Orolig fru

I och med ditt ordval blir jag lite osäker på om det din man drabbades av utgjordes av en så kallad TIA-attack – vilket är en övergående syrebrist till delar av hjärnvävnaden – eller det som oftast menas med ordet stroke, det vill säga en mer kvarstående skada som kan bero på antingen blödning eller proppbildning.

Vid en TIA-attack kan man få ungefär samma symtombild som vid stroke vilket exempelvis kan innebära plötslig svaghet, domningskänsla eller förlust av kontroll i ansikte, arm eller ben på kroppens ena sida, plötslig förlust av talförmågan eller synförlust på ett eller båda ögonen. Om det rör sig om en TIA-attack ska symtomen enligt definitionen försvinna utan resttillstånd inom 24 timmar; ibland uppträder de endast under 30–60 minuter.

Vid TIA-attack vet man att det finns viss risk för insjuknande i stroke fram- förallt inom de första två dygnen. Därför brukar man snabbt utreda om det finns någon bakomliggande orsak som till exempel uttalad förträngning av halsens kärl eller hjärtrytmnrubbningar. I så fall försöker man åtgärda dessa. Någon form av medicinering brukar sättas in, och då i första hand något proppförebyggande eller blodförtunnande medel. Ofta visar det sig att man även kan behöva blodtrycks- och blodfettssänkande behandling – och genomföra livsstils- förändringar som till exempel rökstopp.

Numera finns på allt fler orter särskilda mottagningar, antingen i anslutning till sjukhusens strokeenheter eller i primär- vården, dit man remitteras för fortsatta kontroller efter utskrivningen från sjukhuset. Man har i vårt land satsat stora resurser på såväl vård vid insjuknande i stroke och TIA som eftervård och förebyggande insatser, vilket har givit goda resultat.

Majoriteten av TIA-drabbade återinsjuknar inte, men en TIA-attack ses som en varningssignal som ger möjlighet att påbörja åtgärder för att minska risken för en stroke. Nästa gång din man har ett återbesök så tycker jag du ska be behandlande läkare om mer specifik information om vad som gäller i just din makes fall.

Här kan du läsa fler frågor och svar  och även ställa din egen fråga till doktorn

Läs också:

Promenader minskar risken för allvarlig stroke