Fråga doktorn: Vad betyder TPK och GT i mitt provsvar?

Vad betyder provsvaren? Läkaren Åsa Rundgren svarar!

Jag skulle vilja veta vad ett prov innebär som jag tog hos läkaren. Vad är TPK? Jag har 162. Vad ska man ha? Fick en stjärna på detta prov. Undrar också vad GT är?
Maja

TPK är en förkortning av ordet ”trombocytpartikelkoncentration” och är ett mått på mängden trombocyter, vanligen kallat blodplättar, i blodet. För de flesta prover finns ett så kallat referensvärde. Ditt värde har hamnat precis under referensintervallet för kvinnor (165-387 x 109/L) vilket har gjort att laboratoriet markerat provet med en stjärna. Det aktuella provresultatet bör jämföras med dina tidigare TPK-värden, vägas samman med eventuella andra blodvärden du tog vid samma tillfälle samt besvären som föranlett provtagningen.

I och med att ditt nuvarande värde ligger precis i underkanten är det möjligt att det skulle komma att hamna inom referensintervallet vid en förnyad provtagning, det vill säga att det kan röra sig om en förändring som är ”inom felmarginalen”. Jag tycker du ska ta kontakt med din behandlande läkare om du har funderingar kring dina prover. Du har rätt att få information om resultat och undersökningar som gjorts, särskilt om det är något som avviker.

GT står för ett ämne som finns i kroppen normalt, framför allt i levern, och som heter gamma-glutamyltransferas. Analys av gamma-GT ingår ofta bland de så kallade rutinprover som brukar utföras som del i en riktad utredning eller till exempel vid en hälsokontroll. Provet kan vara förhöjt vid väldigt många olika tillstånd – bland annat vid övervikt, en del virussjukdomar samt i samband med viss medicinering. Det kan också visa förhöjda värden vid en ökad alkoholkonsumtion. Utfallet av gamma-GT måste precis som alla prover bedömas i sitt sammanhang, och tillsammans med övriga uppgifter om hälsotillståndet i det enskilda fallet.
Åsa Rundgren

Här kan du läsa fler frågor och svar till doktorn och även ställa din egen fråga>>

Läs också:

Ann-Sofie, 65, drabbades av campylobacter: Jag var sjuk i sju veckor!