Glömsk eller dement? 10 varningstecken att ha koll på!

Sviker minnet? Lugn, det beror sannolikt på stress. Men hur vet man vad som är normal eller sjuklig glömska?

Ta din egen oro på allvar, säger psykolog Marie Eckerström. Har du minnesproblem som du har svårt att släppa, vänd dig i första hand till din vårdcentral.

– Stirra dig inte blind på enstaka handlingar, som att du har glömt att stänga av plattan, gå hellre efter din känsla att något är fel.

Demens – varningstecken:

Normalt: Glömmer ord.
Varningstecken: Har svårt att föra en hel konversation.

Normalt: Förlägger saker ibland.
Varningstecken: Förlägger saker ofta och hittar dem inte igen.

Normalt: Missar en räkning.
Varningstecken: Har svårt att sköta sin ekonomi.

Normalt: Glömmer vilken veckodag det är.
Varningstecken: Tappar kollen på datum och årstid.

Normalt: Fattar dåliga beslut ibland.
Varningstecken: Fattar många dåliga beslut och har allmänt dåligt omdöme.

Normalt: Läser en bok och får backa tillbaka och läsa om en sida.
Varningstecken: Kan över huvud taget inte läsa en bok längre, trots att man läst mycket tidigare.

Läs också: Sofia, 41, har Alzheimers: ”Jag glömmer att jag glömmer”

Normalt: Att glömma ett möte.
Varningstecken: Att glömma vart man är på väg eller vem man nyss har pratat med.

Normalt: Att glömma att sätta på kaffekokaren.
Varningstecken: Att sätta termosen på spisen.

Normalt: Att gå vilse i nya omgivningar.
Varningstecken: Att gå vilse i kända omgivningar.

Normalt: Att vara ledsen och ha en dålig dag.
Varningstecken: Plötsliga humörsvängningar som kommer utan synlig anledning.

Det här kan också göra dig glömsk:

● Mediciner kan ibland ha minnesstörning som en biverkan. Det gäller gruppen antikolinerga läkemedel som används mot astma, allergi, depression, halsbränna och åksjuka. Läkemedlen hjälper mot sjukdomar genom att blockera ämnet acetylkolin i hjärnan. Acetylkolin är dock viktigt för minnet. Minnesstörning som biverkan drabbar oftast äldre och försvinner när man slutar med medicinen.
● Alkohol påverkar minnet negativt, både på lång och kort sikt. Hög alkoholkonsumtion verkar skynda på hjärnans åldrande med flera år, visar forskning. Det finns också ett samband mellan hög alkoholkonsumtion och ökad risk för demens.
● Sömnbrist kopplas till en lång rad effekter på hjärnan, bland annat brist på uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter och svårigheter att lösa problem. Redan efter en natt med sömnbrist påverkas kvinnors arbetsminne negativt, visar en studie vid Uppsala universitet.

Av Vivvi Alström och Hanne Vinther Mikkelsen
Foto: IBL/Shutterstock

Mer innehåll hos allas.se: