Gunilla Bergström önskade komma till äldreboende – nekades plats

Till vänster, rollator på ett äldreboende, till höger, författaren Gunilla Bergström.

Foto: Till vänster, Gorm Kallestad/TT, till höger Lars Pehrson/SvD/TT

Författaren Gunilla Bergström gick bort i slutet av augusti. Nu framkommer uppgifter om att hon nekades äldreboende under sin sista, smärtsamma tid i livet.

Det var den 25 augusti i år som Gunilla Bergström, mest känd som skaparen av Alfons Åberg, gick bort efter en tids sjukdom.

Den folkkära författaren blev 79 år gammal.

Se också: Barnboksförfattaren Gunilla Bergström har gått bort

1:18

Efter reklamen: Barnboksförfattaren Gunilla Bergström har gått bort

(1:18)

Men nu skriver Aftonbladet att hon plågades av smärtor och upplevde en stor osäkerhet i sitt eget hem under slutskedet av sitt liv.

Det gjorde att hon sökte om en plats på ett äldreboende, men fick avslag i februari i år. Behovet av stöd ansågs inte vara så stort att det motiverade att Gunilla skulle bli beviljad ett rum.

Författaren Gunilla Bergström i sitt hem.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Det fick henne dock att överklaga till förvaltningsrätten. Nyhetsbyrån Siren har därmed kommit över hennes motivering.

Det visar sig att Gunilla plågades av smärta i kroppen varje dag. Hon kände sig också osäker i sitt eget hem. Att hennes hus skulle genomgå ett stambyte hjälpte inte heller att skapa en känsla av trygghet. Och hemtjänstens insatser ansågs inte täcka behovet eftersom besöken var så oregelbundna, står i ansökan.

Smärtan gjorde att Gunilla inte kunde ta del av sociala aktiviteter. Hon kunde inte heller gå ut så mycket som hon ville. Rollatorn och problem med yrsel begränsade henne.

Quiz: Vad kan du om barn- och ungdomsböcker?

Sammantaget menade Gunilla att rutinerna på ett serviceboende skulle ge henne tryggheten som hon behövde samt bryta isoleringen som hon kände.

Men hennes överklagan fick inget gehör. Förvaltningsrätten ansåg med de insatser som erbjöds i hemmet uppnådde skälig levnadsnivå.

Beslutet kom i sommar, cirka två månader innan Gunilla dog.

Gunilla Bergström

Föddes 1942 i Göteborg.

Hon tog journalistexamen 1966 och jobbade sedan på Dagens Nyheter och Aftonbladet i Stockholm.

Från 1975 var Gunilla författare och illustratör på heltid.

Från 1971 skrev Gunilla ett 40-tal barnböcker som hon även illustrerade.

Hon dramatiserade även många av sina berättelser för teater och skrev många barnvisor, en hel del tillsammans med Georg Riedel.

Gunilla har två vuxna barn.

Från 1997 till 2013 var Gunilla medlem i Svenska Barnboksakademien.

År 2019 tog Gunilla Bergström emot den kungliga guldmedaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som författare. Det var Gunillas tredje kungliga medalj.

Gunilla Bergström dog den 25 augusti 2021.

Källa: alfons.se

Alfons Åberg målades på en vägg i Malmö strax efter att Gunilla Bergström hade gått bort.

Foto: Johan Nilsson/TT