Harvard-rapport kan ge Sverige rätt kring corona-strategi

Kollage av Anders Tegnell och en anonym patient i en sjuksäng.

Foto: Shutterstock/TT, TT

En rapport från Harvard stöttar Sveriges hantering av coronapandemin.

Olika länders taktik och strategier för att hantera smittspridningen av coronapandemin skiljer sig kraftigt mellan gränserna. Sverige sticker ut i vår hantering av den pågående coronakrisen, vilket också uppmärksammats i andra länders media.

Så tvättar du händerna för att undvika smitta:

Ovissheten dominerar fortfarande. Det behöver gå längre tid för att kunna utvärdera vilket land som har gjort rätt och vilken strategi som har bäst effekt ur ett samhällsperspektiv.

– Sverige sticker ju verkligen ut i jämförelse med andra länder, i och med att man låter invånarna ta ett eget större ansvar, jämfört med vad man har gjort i andra länder. Ingen sitter ju på facit nu, så ingen vet. De åtgärder vi vet idag ser vi inte effekterna av förrän veckor senare, så det är svårt att säga vem som gör rätt och vem som gör fel, har Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, tidigare kommenterat till TV4.

Ny rapport från Harvard kan ge Sverige rätt

Nu visar en färsk rapport från Harvard att den svenska modellen kan vara bäst. Rapporten, som är signerad fyra epidemiologer och immunologer, pekar på att länder som trycker undan smittan för effektivt redan nu kan vänta sig ett bakslag.

Här är oväntade symtomen som kan tyda på coronavirus

“De länder som arbetar bort smittan hårt nu riskerar att få en enorm våg av sjukdomsfall i höst och vinter”, skriver de.

Experterna har tittat på effekten av social distansering och hur mycket och hur länge som är optimalt för att begränsa epidemin.

I en matematisk modell med USA som exempel har de räknat på två olika faktorer:

Vad händer om man två veckor in i epidemin inför social distansiering i 4, 8, 12 eller 20 veckor.

Och om man under nämnda perioder minskar smittan med 0, 20, 40 eller 60 procent.

Enligt utfallet är den bästa strategin att hålla smittan på en låg nivå, en “platt kurva” som vi känner igen från Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell, under 20 veckor. Under vilken virussmittan trycks ner med 20-40 procent.

5 nya riktlinjer som påverkar din vardag

Detta scenario ger en lägre topp på statistikkurvan av samtidigt smittade, men också ett lägre antal smittade totalt sett över hela pandemins förlopp.

Om åtgärdspaketen för att minska smittan istället är mer aggressiva och regionen väljer att trycka ner smittan med 60 procent under samma period, blir istället utfallet färre sjuka nu – men risken ökar för en större andravåg i höst och vinter, enligt rapporten. Den oönskade effekten med en andra våg beror då på att den naturliga flockimmuniteten inte hunnit byggas upp i samhället.

Forskarna tror därför att den mest framgångsrika strategin att aktivera social distansering är när antalet infektioner ökar, för att sedan lätta på restriktionerna när antalet smittade sjunker.

Hur länge ska coronapandemin pågå?

I rapporten tror forskarna att pandemin, och därmed den sociala distansieringen, kan hålla på till sommaren 2022. “Möjligen kan den sociala distanseringen helt avslutas under första halvan av 2021”, skriver de.

8 svenska vittnesmål om corona i världen:

Då har de dock inte räknat med medicinering eller effektivare behandling som kan fungera mot coronaviruset, inte helt ökat vårdkapacitet – som i sin tur möjliggör för fler att bli sjuka samtidigt. Ett vaccin förändrar också utsikterna radikalt – och forskare världen över arbetar ju som bekant febrilt för att få ut ett preparat på marknaden så snart som möjligt.

Folkhälsomyndighetens analyschef Lisa Brouwers tycker att rapporten verkar ge stöd åt myndighetens linje.

– Det ser ut som att de gör rimliga antaganden, säger hon till Aftonbladet.

Här hittar du Harvard-rapporten i sin helhet

Se SVT:S grafik över social distansering och dess effekt här