Lär dig förstå provsvaren!

Ett enkelt stick i fingret eller armvecket kan ge besked om din hälsa. Här berättar vi om de vanligaste proverna, varför de tas och vilken behandling som finns om värdena inte är bra.

Varje år tas många miljoner blodprov i landet.

– De är en viktig del i att ställa diagnos och följa upp sjukdomar och behandlingar, säger Per Simonsson, docent och överläkare i klinisk kemi vid Labmedicin i Skåne i Malmö.

Provsvaren tolkas alltid individuellt och kön, ålder, sjukdomar och många andra faktorer måste vägas in. Proverna kan tillsammans med symtom och läkarundersökning visa vad som är fel i kroppen. En del prover tas utifrån symtom, medan andra tas för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt stadium innan de ger symtom.

Blod i provrör

Blodet innehåller mycket information om hur det står till med vår hälsa. Foto: Shutterstock

Det här betyder provsvaren

Få våra snabba, enkla och supergoda recept direkt i din inkorg - klicka här!

Blodvärde, Hb: Visar koncentrationen av hemoglobin i blodet och är ett mått på om benmärgen bildar tillräckligt med röda blodkroppar. Normalvärde för kvinnor är 117–153 gram/liter och för män 134–170 gram/liter. Om blodvärdet är lägre är det viktigt att utreda orsaken. Tecken på lågt blodvärde är onormal trötthet, blekhet och kraftlöshet.

– Det finns två vanliga orsaker till lågt blodvärde, anemi. Den ena är järnbrist som för kvinnor kan bero på riklig menstruation, graviditet eller att man får i sig för lite järn i kosten. Det kan behandlas med järntabletter, säger Per.

– Den andra orsaken är inflammation som kan orsakas av reumatisk sjukdom och olika cancerformer. Detta måste utredas vidare så att man kan ge rätt behandling.

CRP: Visar på ett protein som ökar vid inflammation i kroppen. Ett värde under 3 milligram/liter anses normalt. En kraftig infektion kan ge ett värde på över 100. Provet visar en pågående inflammation, men inte var i kroppen den finns.

– Det kan röra sig om allt från blindtarmsinflammation till blodförgiftning. Vid högt CRP är det viktigt att snabbt sätta in behandling med antibiotika, förklarar Per.

Kolesterol: Visar om man har för höga halter av skadliga blodfetter, som LDL-kolesterol. Det kan på sikt leda till hjärt-kärlsjukdomar. Normalvärdet för totalkolesterolet för personer över 50 år är 3,9–7,8 millimol/liter, men helst bör värdet ligga i undre delen av detta intervall. Värdet kan sänkas genom rätt kost, motion och mediciner. Vid ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, tex genom ärftlighet, är det viktigt att kontrollera kolesterolvärdet.

Blodsocker: Vid diabetes är värdet förhöjt. Hos en frisk person ligger det på 4–6 millimol/liter.

– Är man medelålders bör man kontrollera blodsockret. Högt blodsocker ger sällan symtom, men diabetes är en allvarlig sjukdom som bör upptäckas på ett tidigt stadium och behandlas, säger Per.

Sköldkörtelprov: Tas för att visa om det bildas för lite eller för mycket sköldkörtelhormon, TSH. Vid för låg produktion, hypotyreos, går ämnesomsättningen ner och man kan känna sig trött, frusen och deprimerad. Vid överproduktion, hypertyreos, är viktnedgång, svettningar och hjärtklappning vanliga symtom. Båda tillstånden kan behandlas med läkemedel.

Urinprov: Tas för att påvisa bakterier när man misstänker urinvägsinfektion, som sedan behandlas med antibiotika. Urinprov kan även tas för att kontrollera njurarnas funktion, något som är viktigt hos de som har diabetes eller hjärt-kärlsjukdom.

Njurfunktion, kreatinin: Ett förhöjt kreatininvärde tyder på försämrad njurfunktion. Normalvärdet är mindre än 105 millimol/liter för män och något lägre för kvinnor.

– Genom det här provet kan man också upptäcka om man för får hög dos av ett läkemedel. Det är ju vanligt att äldre får många mediciner och ett kreatininprov visar om dosen behöver sänkas, säger Per.

Blodtryck: Är inte ett blodprov utan mäts med en manschett runt överarmen som pumpas upp. Normalvärdet är ca 120/80–140/90. Högt blodtryck kan ge ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och behandlas med läkemedel. Viktnedgång, motion och att minska på saltet i maten kan också bidra till att sänka blodtrycket.

– Lågt blodtryck är bra, det minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Det kan ge yrsel, men det är inget som normalt behandlas, säger Per.

Per Simonsson

Per Simonsson, docent och överläkare i klinisk kemi vid Labmedicin i Skåne, reder ut vad provsvaren visar. Foto: Shutterstock

Läs också:

Maria slapp ryggont – med antiinflammatorisk kost

Jan-Erik har PI: Nu vet jag varför jag har varit sjuk hela livet