Måste man ta penicillin när man har halsfluss?

Finns det några nackdelar med att avstå antibiotika vid halsfluss? Vår läkare Åsa Rundgren reder ut vad som gäller.

Är det farligt att avstå?

Jag undrar om det är farligt att avstå penicillin när man har halsfluss?
Vivi

Beror inte alltid bakterier

Halsfluss, eller så kallad tonsillit, kan orsakas av både virus och bakterier. Typiska symtom är att man får feber, ont i halsen och ibland svårigheter att svälja samt svullna lymfkörtlar på halsen.

Halsmandlarna är röda och svullna och ibland ser man beläggningar och var proppar på dem. Om symtomen kommit i samband med snuva, heshet eller hosta rör det sig oftast om en virusinfektion, men om de kommit snabbt och ger kraftigt halsont och hög feber (38,5 eller högre) är det inte sällan bakteriellt.

Riktlinjerna vad gäller antibiotika behandling vid tonsillit har förändrats jämfört med tidigare, då det visat sig att sjukdomen ofta kan självläka utan komplikationer inom en till två veckor, vilket har inneburit att man har blivit mer återhållsam med antibiotika.

Vid ett läkarbesök väger man samman hela sjukdomsbilden, och om fynden kan tala för halsfluss och man bedömer att det kan finnas fördelar med antibiotikabehandling brukar man utföra ett så kallat snabbtest för att se om det rör sig om grupp A-streptokocker.

En tonsillit som visar positivt för streptokocker vid ett snabbtest behandlas vanligtvis med penicillin. Det kan förkorta sjukdomstiden med en till två dagar. Om snabbtestet är negativt brukar man ge allmänna råd som att dricka ordentligt med vätska, äta kall mat och dryck (till exempel glass) för att lindra smärtan. Vid behov även smärtstillande medicinering.

Det brukar också rekommenderas att en ny kontakt med sjukvården bör ske vid försämring eller utebliven förbättring inom tre dagar.

Om man däremot bedöms ha en kraftig allmänpåverkan, eller mycket uttalad smärta och svårigheter att svälja och gapa, andningssvårigheter eller samtidig diarré och kräkningar, kan det tyda på en allvarligare infektion. Då får behandlande läkare såklart se till att adekvata åtgärder sätts in för att behandla detta.
Leg läk Åsa Rundgren

Här kan du också ställa en fråga till läkaren, samt läsa fler frågor och svar!

Läs också:

Vågar jag dricka alkohol medan jag tar antibiotika?