Ménières sjukdom drabbar ofta kvinnor i medelåldern

Menieres sjukdom drabbar ofta kvinnor i medeåldern
Ménières sjukdom bryter ofta ut i 40-årsåldern och är vanligare bland kvinnor. Trots intensiv forskning vet man fortfarande inte varför vissa drabbas.

Ménières sjukdom är en yrselsjukdom som också orsakar hörselnedsättning och tinnitus. Den rotatoriska yrseln, så kallad karusellyrsel, gör att allt snurrar. Man kan svimma, bli illamående och kräkas. Det slår lock för örat och ofta hör man höga gälla tinnitusljud.

– En del drabbas hårdare än andra och får flera anfall i veckan eller om dagen som kan pågå timvis. Ofta avtar anfallen med stigande ålder då balansorganets funktion försämras. Däremot består oftast hörselnedsättningen och tinnitusbesvären, säger Helge Rask-Andersen, numera pensionerad kirurg och professor i experimentell ortologi vid Uppsala universitet, och som forskat på Ménières sjukdom i 40 år.

Utlösande faktorer för en yrselattack är ofta stress och anspänning. Även saltrik kost, för lite motion, mycket alkohol, nikotin och koffein spelar in.

– Känslomässig stress kan trigga ett anfall, likaså om man stressar mycket och är utarbetad. Vissa vätskereglerande hormoner kan spela in. Attackerna är mycket påfrestande och man blir helt tagen när anfallen kommer. En del får droppattacker och faller handlöst, även om de flesta känner av att de är på gång och hinner lägga sig ner.

Ofta drabbar sjukdomen bara ena örat och hörseln försämras gradvis. Omkring tio procent får sjukdomen även i andra örat inom loppet av tio år. Attackerna brukar däremot avta eller mildras med åren.

Behandlingen för att minska yrseln och illamåendet är vätskedrivande medel, åksjuketabletter eller injektioner genom trumhinnan.

– Man kan i dag behandla yrseln, medan hörselnedsättningen är svårare att påverka, säger Helge Rask-Andersen.

Försök leva ett normalt liv

Bäst är att försöka leva ett så normalt och regelbundet liv som möjligt, med friluftsliv och motion, men gärna undvika mental stress, rökning och extrasaltning av maten.

Man kan även pröva mältat havre. Det finns studier som visar att det hjälper och andra studier som visar att det inte har någon effekt.

– Effekten är där i vissa fall, bäst är att pröva sig fram, säger Helge Rask-Andersen.

Det hjälper att ha en tät och återkommande kontakt med en öronläkare, då man kan behöva läkarintyg för upprepad korttidsfrånvaro.

– Det bästa man kan göra är att i görligaste mån försöka glömma sjukdomen och inte gå och vänta på anfallen, även om det kan vara svårt. Annars kan själva spänningen bidra till negativ stress och det blir en ond cirkel.

Vanligaste behandlingen mot Ménières sjukdom

● Vätskedrivande medel som återställer vätskebalansen i innerörat.● Åksjuketabletter.● Betaserc – läkemedel som ökar blodcirkulationen i innerörat och dämpar yrseln.● MeniQ – en liten dosa som minskar tryckkänslan i örat. Finns att köpa på internet för cirka 1 500 kronor.● Gentamycin – stark antibio- tika som slår ut balans- cellerna och ges genom trumhinnan. Ges till svårt sjuka med många anfall.● Saccus shunt – en operation som försöker reglera vätskebalansen i innerörat.● Operera bort balanssinnet helt.● Hörselrehabilitering.Din yrsel kan bero på oro eller spänningarLäs mer

Av Margaretha Eldh