När nerverna ”klias” minskar kroniska smärtan

Få smärtpatienter känner till moduleringsmetoden och väntetiden för de hjälpsökande är lång. Neurokirurg Pedram Tabatabaei Shafiei i Umeå hoppas att fler ska få tillgång till den effektiva behandlingen.

Neuromodulering är ett område inom neurokirurgi där man försöker förändra, modulera, nervens funktion med till exempel elektricitet. Här har det växt fram flera effektiva behandlingsmetoder för behandling av kronisk neurogen smärta (smärta som orsakas av en skada i nervvävnaden).

Behandlingen går ut på att man planterar in en elektrod i anslutning till en nerv som man tror är skyldig till förmedling av smärta, eller i ryggmärgen. Med elektriska impulser, via en elektrod som är kopplad till en dosgivare, hämmar man smärtsignalerna från dessa nerver.

Hämmar smärtsignalerna

– Man tror att en aktivering av sensoriska nervfibrer hämmar smärtsignalerna. Detta kan till exempel jämföras med när man kliar sig i huvudet efter att man har råkat slå i köksskåpet. Vi gör exakt samma sak, vi ”kliar” nerverna med elektricitet och den sensoriska aktiveringen hämmar smärtan. Man tror också att neuromodulering påverkar hur vi uppfattar och hanterar smärta. Man har sett hur belöningscentra i hjärnan aktiveras i samband med stimulering, samma områden som aktiveras när vi har sex, äter god mat eller en bit choklad, förklarar neurokirurgen Pedram Tabatabaei Shafiei, vid neurokirurgiska kliniken i Umeå.

Få komplikationer

Sju till åtta av tio patienter med en kronisk neurogen smärta får en betydande lindring av sin smärta. Men neuro- modulering vid smärta är ingen ny metod. De första patienterna behandlades redan på 60-talet, men med betydligt sämre resultat.

– Utvecklingen har gått framåt både tekniskt och medicinskt. Neuromodulering är det område inom neurokirurgin som utvecklas snabbast.

– I dag har vi goda resultat med ytterst få komplikationer vid denna typ av kirurgi. Jag hoppas att fler ska få kännedom om den här typen av behandling och i förlängningen att vi ska kunna hjälpa så många patienter som möjligt. Nu är det bara en bråkdel av berörda smärtpatienter som känner till metoden.

– Den stora utmaningen är att nå ut till kollegor och patienter med information om de möjligheter som har öppnat sig för att hjälpa patienter, och att få tillräckliga resurser för att hjälpa fler. I dag är det långa väntetider för att få hjälp hos oss.

Smärta påverkar livskvaliteten

40 procent av svenskarna lever med smärta, långvarig eller återkommande. Cirka var fjärde har smärtor som ger sänkt livskvalitet: sjukskrivningar, isolering och lidande. Både barn och vuxna är drabbade.

Olika sorters smärta:

• Smärta på grund av skadad vävnad, som skador i hud eller muskler.

• Nervsmärta, orsakas av skador på nerverna. Fantomsmärtor, till exempel efter en amputation, ingår här.

• Psykogen smärta, orsakad av psykiska sjukdomar.

• Smärta utan klarlagd orsak, som fibromyalgi eller whiplash.

Läs också:

Shamanen Marie helade sig själv fri från fibromyalgi

Smärtläkarens besked om ME: ”Kommer att botas”