Ny behandling för urinvägsinfektion på gång

Ny behandling för urinvägsinfektion
Äntligen ser framtiden ljusare ut för kvinnor som plågas av upprepade urinvägsbesvär. Forskning i Lund kan bana väg för ny behandling som ett alternativ till antibiotika.
Ung kvinna med magsmärtor ligger i soffa.

Foto: Shutterstock/IBL

Urinvägsinfektion (UVI) är en av våra vanligaste infektionssjukdomar som drabbar människor i alla åldrar, men främst kvinnor. Ungefär hälften av alla kvinnor får akut cystit (blåskatarr) minst en gång i livet. Mellan 20 och 30 procent av dessa kvinnor drabbas av upprepade, plågsamma infektioner.

Men varför får vissa återkommande urinvägsinfektioner medan andra kan bära bakterier i urinblåsan utan att bli sjuka?

Catharina Svanborg är överläkare och professor i klinisk immunologi vid Lunds universitet. Hennes forskargrupp i Lund har hittat nya mekanismer, som förklarar inflammation och symptom vid vanlig blåskatarr. Fynden kan bana väg för ny behandling som ett alternativ till antibiotika.

– Genom att undersöka mekanismen bakom sjukdomen kan vi också förstå varför man får blåskatarr och varför vissa drabbas svårare än andra. I forskningen har vi koncentrerat oss på immunförsvaret. I stället för att döda bakterierna med antibiotika vill vi förstärka den goda delen av immunförsvaret, så att individen själv kan göra sig av med infektionen.

Genetiska orsaker

Forskargruppen har visat att blåskatarr beror på en överdriven inflammation som orsakas av cytokinet IL-1. Cytokiner är signalsubstanser som produceras av immunförsvaret, ofta som svar på en infektion. I vanliga fall leder detta till måttlig inflammation i urinblåsan och läkning av infektionen, men vid blåskatarr verkar denna reaktion vara onormalt kraftig. Forskargruppen har visat att det kan finnas genetiska orsaker till att vissa får starkare reaktioner och svårare blåskatarr än andra.

– Detta kan bana väg för ny behandling, som kan vara ett alternativ till antibiotika, säger Catharina Svanborg.

Och det känns angeläget, för att bromsa den hotande utvecklingen av resistens mot antibiotika och inte minst för att bespara kvinnor onödigt lidande. Medicinerna som skulle kunna användas är så kallade immunmodulerande läkemedel som redan används mot vissa reumatiska sjukdomar. I studierna användes ett medel som heter Anakinra.

– Vi har gjort djurförsök och arbetar nu för att kunna påbörja kliniska undersökningar och informera läkare om det vi kommit fram till. Det finns så många myter om varför vissa kvinnor ofta får urinvägsinfektion. Man ska inte sitta på kalla stenar, torka sig åt fel håll och så vidare. Vi vill komma ifrån dessa ganska medeltida synsätt, säger Catharina Svanborg.

– I djurförsök har UVI en ganska stark genetisk komponent. Den aktuella genen tillverkar ett protein som ingår i immunförsvaret. En genetisk brist i urinblåsans immunsystem gör att inflammationen drar igång. Detta förklarar varför vissa får svårare besvär, medan andra aldrig drabbas.

– Det kan leda till att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kanske kan ta reda på vem som är mest mottaglig, som riskerar att få upprepade infektioner, och matcha det med rätt läkemedel.

Skynda på utvecklingen

Catharina Svanborg berättar att man kan utveckla en form av överkänslighet i urinvägarna, som kan misstas för infektion. Den som har väldigt aktiva nervceller i urinröret kan få symtom som liknar infektion.

Men hur ska vi kvinnor göra för att få tillgång till dessa mer noggranna undersökningsmetoder, så att vi slipper ta antibiotika i onödan?

– Metoderna finns inte än, men forskare inom det här området träffas varje år och diskuterar våra nya fynd. Vi hoppas kunna skynda på utvecklingen. Vi hoppas att framtiden ska se ljusare ut för alla kvinnor som plågas av upprepade urinvägsbesvär.

Nytt test behövs

– Bakterier i urinen behöver inte alltid vara ett tecken på en infektion, säger Per Åkesson, forskare och infektionsläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kolibakterier – som det oftast är fråga om – kan befinna sig i urinblåsan utan att orsaka några problem. Det finns ett stort behov av ett alternativt test som kan sålla fram de patienter som verkligen har en infektion och behöver antibiotika.

– Vi har forskning i gång på området, och har fått en del resultat, berättar Per Åkesson. Vi har visat att en typ av biomarkör i urinen är förhöjd hos dem som skulle ha nytta av antibiotika. Resultaten är dock inte helt entydiga och projektet har inte kommit så långt att ett snabbtest är färdigt.

Lita inte på urinstickan

På apoteken finns så kallade urinstickor, ett test för UVI, som man kan använda hemma. Kan man lita på dem eller inte? Många läkare anser inte det.

Annelie Brauner, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, har i många år forskat kring urinvägsinfektioner.

Hon tycker att självtester ska användas med försiktighet. När man testar själv med stickor ser man ofta bakterier som finns i tarmen och som inte är tecken på urinvägsinfektion. Man får då ett falskt positivt svar i testet. Det kan också vara så att man får ett falskt negativt testsvar och missar en urinvägsinfektion därför att man inte har sparat urinen i blåsan tillräckligt länge.

– Ta inte ett självtest om du inte har några symtom. Man kan nämligen ha bakterier i blåsan utan att man får några symtom. De bakterierna är bra att ha och kan till och med skydda mot elakare bakterier. Därför ska man inte testa eftersom man felaktigt kan tro att man har urinvägsinfektion.

Man ska heller inte ge behandling, eftersom onödig antibiotikabehandling påverkar alla bakterier, även de goda.

– Om du har besvär är det bättre att du går till din vårdcentral och ber om ett mer tillförlitligt test och får rätt behandling, säger Annelie Brauner.

3 fakta om urinvägsinfektion – UVI

1. Ungefär hälften av alla kvinnor får akut cystit (blåskatarr) minst en gång i livet. 20–30 procent av dessa kvinnor drabbas av upprepade, plågsamma infektioner.

2. Njurbäckeninflammation är en allvarlig form av UVI som kan vara livshotande och orsaka störningar i njurfunktionen.

3. Den vanligaste formen av urinvägsbesvär är asymptomatisk bakteriuri (ABU) som innebär att det finns miljontals bakterier i urinvägarna utan att man får symtom. ABU förekommer hos cirka 20 procent av medelålders och äldre kvinnor.

Detta kan förebygga urinvägsinfektioner

● Det är viktigt att urinblåsan töms helt när man kissar, särskilt om man har problem med återkommande urinvägsinfektioner. Ett knep är att ha en pall under fötterna och ta sig god tid. Man kan också resa sig upp och sätta sig igen för att kissa ut resten. Det är också viktigt att undvika att hålla sig för länge, utan försöka kissa med viss regelbun denhet.

● Östrogen i lokalbehandling (kräm, vagitorier eller tabletter) kan både skydda slemhinnor i underlivet så att infektioner inte får fäste lika lätt, läka skadade slemhinnor och stimulera kroppens egen produktion av bakteriedödande ämnen.

● Inga riktiga bevis finns, men sura drycker med lågt pH-värde eller tranbärskapslar kan kanske göra det svårare för bakterier att trivas i urinvägarna. Tänk på att socker motverkar effekten och i stället kan göda bakterierna.

Sök läkare …

… om du får svåra symtom och värk. Särskilt viktigt är det om du har symtom på njurbäckeninflammation, som sjukdoms känsla, feber, illamående eller ont i mage eller ländrygg.

I så fall måste du alltid behandlas med antibiotika, annars finns det risk att njurarna blir skadade eller att bakterierna sprider sig till blodet, vilket kan vara livshotande.

Text: Susanna Hauffman

Läs också:

10 tecken på urinvägsinfektion

Louise botade sin urinvägsinfektion med oregano

Ny studie – det hjälper mot urinvägsinfektion och torra slemhinnor