Ny forskning: Så länge överlever coronavirus på mobilen

Kvinna håller i en smartphone.

Foto: Shutterstock

Ny forskning visar att coronaviruset överlever betydligt längre på släta ytor, som mobiler, än vad man tidigare har trott!

Ny forskning har redan visat att coronaviruset kan leva på hud i upp till nio timmar, till skillnad från vanliga influensavirus som brukar överleva ett par timmar på huden. Nu har man även tittat på hur länge SARS-cov-2, viruset som ger covid-19, överlever på släta ytor som till exempel mobilskärmar.

Nya tester visar att viruset lever länge

Testerna har man gjort i laboratorium i Australien, i förhållanden som gynnar virusets överlevnad. Temperaturen har varit runt 20 grader och man har gjort testerna på sedlar, glas, kläder och plastytor i mörker. På kläder, och andra mer porösa ytor, överlevde viruset i fjorton dagar. På släta ytor var det ännu längre.

Familjemedlem med corona – så lyder de nya restriktionerna

Upp till fyra veckor efter att man utsatt en slät yta för SARS-cov-2 fortsatte viruset att vara extremt kraftigt, enligt den nya studien. Det här visar något annat än tidigare studier, som istället har visat att viruset klarar sig upp till ungefär tre dagar på glas och papperspengar och sex dagar på plast och rostfria stålytor.

Något som har visat dra ner på tiden som viruset överlever är dels om det utsätts på uv-strålning samt i miljöer med högre temperaturer.

Rengör mobilen och tvätta händerna

Forskarna utgår fortfarande ifrån att coronaviruset i första han smittar via droppsmitta, det vill säga att man utsätts för smitta genom att vara i närheten av någon med viruset som nyser, hostar eller “spottar”.

Men med tanke på hur länge det har visat sig överleva på ytor som vi ofta tar i med händerna påminns vi nu om hur viktigt det är att verkligen tvätta händerna ofta, och att undvika peta sig i ansiktet med händerna.

Ett tips kan också vara att rengöra sin mobil ofta, eftersom vi tar i den med händerna många gånger varje dag.

Studien har publicerats i Virology Journal, rapporterar BBC.

Foto: TT