Oroar du dig för bröstcancer?

Kvinna oroar sig, biter på naglarna. Kvinna känner på bröst efter knölar för att upptäcka bröstcancer.

Foto: TT/Shutterstock

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, men trots att 8 av 10 kvinnor överlever sjukdomen kan oron att drabbas vara stor. Vi vill veta vad du tänker kring bröstcancer – delta i vår undersökning genom att svara på sex snabba frågor här nedanför!

Under oktober uppmärksammar vi bröstcancer i samband med Rosa bandet. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen och i Sverige, men med forskning kan allt fler räddas. Ungefär hälften av alla fall av bröstcancer upptäcks genom mammografi och hela 80 procent av alla som får en diagnos överlever.

Enkät: Hur mycket oroar du dig för bröstcancer?