Så här behandlar du lågt järnvärde

Lider du av järnbrist? Det finns hjälp att få.
Mitt järnvärde är nästan alltid lågt, trots att jag tar järntabletter. Jag har rikliga mensblödningar. Kan järnsprutor hjälpa mig att få upp blodvärdet?

Ska jag behandla min järnbrist med sprutor?

Jag är en kvinna som nästan alltid har lågt blodvärde. Mitt Hb ligger ofta runt 100–110 g/l trots att jag tar järntabletter. Jag har rikliga mensblödningar så det är kanske orsaken. Kan järnsprutor vara ett alternativ som hjälper mig bättre?

/44-åring

Allmänläkare Christina Ledin svarar:

Blodvärdet är ett mått på mängden hemoglobin, det ämne i blodet som transporterar syre. Syretransporten till kroppens celler fungerar alltså sämre om blodvärdet är lågt.

För vuxna kvinnor ligger ett normalt blodvärde på 120–155 g/l. Eftersom kvinnor i fruktsam ålder förlorar blod med menstruationen varje månad har kvinnor större risk för lågt blodvärde.

Järntillskott kan behövas!

Kroppen kan bilda nytt blod men tillräckligt med järn behövs. Om man förlorar mycket blod behövs järntillskott för att tillräckligt med blodkroppar ska bildas. Om tarmen tar upp näring som den ska borde tabletter fungera lika bra som injektioner.

Men blodbrist kan också ha andra orsaker, till exempel brist på vitamin B12. Då hjälper det inte att man får ett tillskott av järn. Om jag som läkare träffade dig på min mottagning skulle jag fundera på några saker:

Tillräcklig dos järn?

• Beror ditt dåliga blodvärde helt och hållet på mensblödningarna eller finns någon annan orsak? Det här bör gå ganska lätt att ta reda på genom provtagning som kan göras på vårdcentralen.Om din blodbrist beror på järnbrist: Är dosen järn du tar tillräckligt stor?• Är det så att du förlorar så mycket blod vid mens att det inte hjälper att ”fylla på2 med järn? I så fall, kan dina rikliga blödningar bero på till exempel myom i livmodern? Är det något som borde behandlas? Om man blöder så mycket att man ofta blöder igenom och behöver dubbla mensskydd och kanske blöja nattetid brukar det vara tecken på onormalt stor blödning.Koll på blodet – vad betyder dina värdenLäs mer

Tar du upp järn från tarmen?

Är det så att du har svårt att ta upp järn från tarmen? I så fall är det något som ska utredas. Den vanligaste orsaken till att järnupptaget fungerar dåligt är celiaki, glutenintolerans. Det är i så fall något som måste utredas av läkare. Ofta kan prover som tas på vårdcentralen ge en god fingervisning om hur upptaget fungerar och om det finns tecken på glutenintolerans.

Ett besök på vårdcentralen bör kunna ge dig svar på varför blodvärdet inte stiger, om det behöver utredas och hur du bäst får behandling.