Så kan kroppen varna dig – innan en stroke

Här är tecknen på stroke du måste ta på allvar och uppsöka vård om du upplever.
Stroke kommer ofta helt utan förvarning. Men det finns också viktiga tecken på stroke som du bör ta på allvar. "Det är jätteviktigt att man uppsöker sjukhus då", säger professor Jan Nilsson till Expressen.

Varje år drabbas knappt 30 000 personer i Sverige av en stroke. Det innebär att någon i Sverige får en stroke var sjuttonde minut. Hälften av patienterna dör eller får svåra funktionsnedsättningar, enligt siffror från Hjärt- lungfonden.

Eftersom stroke kan vara livshotande är det viktigt att få vård så snabbt som möjligt. Snabba åtgärder kan begränsa omfattningen av hjärnskador och handikapp.

Det finns många anledningar till att människor drabbas av en stroke. Ärftlighet spelar viss roll, men även högt blodtryck, rökning, höga blodfetter, hög alkoholkonsumtion, hög ålder, diabetes, förmaksflimmer och förträngning av halspulsådern är riskfaktorer.

Vanliga symptom vid stroke är känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, talsvårigheter, synrubbningar, yrsel eller kraftig huvudvärk.

Strokesymptom: TIA

Ett annat vanligt varningstecken före en stroke är att drabbas av en så kallad TIA (transitorisk ischemisk attack). Vid en TIA får du ofta symtom som liknar en stroke, men symptomen försvinner helt inom ett dygn.

– Det är väldigt vanligt att det kommer en stor stroke efter en TIA om man inte får behandling. Man tänker: ”Åh, vad skönt, det gick över”, när det i själva verket är ett varningstecken och bråttom att komma in till sjukhus. När man kommit in till sjukhus kan man med stor sannolikhet ta bort proppen, om det handlar om en propp, genom att lösa upp den eller suga ut den med katetrar, säger Jan Nilsson, professor vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Hjärt-lungfondens forskningsråd, till Expressen.

Läkare skriver på papper ovanpå en röntgenplåt över hjärnor.

Foto: Shutterstock/IBL

I vissa fall kan en TIA följas av stroke inom bara några timmar om du inte får förebyggande behandling.

Enligt Jan Nilsson är det ofta enklare att upptäcka en TIA med ökad ålder.

– Äldre personer kanske man upptäcker det på lite lättare, för det slår igenom så kraftigt när en äldre person har en tillfällig svaghet i en arm eller ett ben. Det märks ganska påtagligt. Yngre personer kanske kan dölja det där lite mer effektivt, säger han.

Så känner du igen tecken på stroke med AKUT-testet:

Stroke eller misstänkt stroke bör bedömas och behandlas på sjukhus så snart som möjligt. Vid snabb vård går det att begränsa omfattningen av hjärnskador och funktionshinder.

Lär dig att känna igen de vanligaste varningssignalerna med AKUT-testet:

  • Ansiktet hänger. Förlamning i ansiktet?
  • Kroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften 10 sek.
  • Uttal. Språket är sluddrigt och orden kommer fel.
  • Tiden är dyrbar. Om du misstänker en stroke ska du omedelbart ringa larmnumret 112.

Källa: Hjärnfonden 

Läs också:

Tyst hjärtinfarkt är vanligare bland kvinnor