Äldre förebilder ger positiv syn på åldrande – kan minska risken för alzeheimers

Glad äldre kvinna ler - en positiv förebild.

Är din mormor en positiv förebild? Då ökar din chans till ett friskt, långt liv.

Foto: Shutterstock/TT

Ser du positivt på att åldras? Bra - då ökar dina chanser till god hälsa på äldre dagar! Och ännu bättre om du har en äldre person - kanske mormor eller farfar – som förebild! En positiv syn på åldrande kan dessutom minska risken för alzheimers.

Studier publicerade av Oxford universitet visar att äldre förebilder (oftast föräldrar eller mor- och farföräldrar) bidrar till en positiv bild av åldrandet. Och sedan tidigare vet vi att det finns starka samband mellan just en positiv bild av åldrandet och bättre hälsa på äldre dar. Det blir alltså ofta som man tänker.

Se också: 5 positiva saker med att bli äldre
1:05

Efter reklamen: Se också: 5 positiva saker med att bli äldre

(1:05)

Slå på ljud

Minskar risk för alzheimers

Demensforskning i USA visar till exempel att just en positiv syn på att bli gammal faktiskt minskar risken för alzheimers, även om man bär på genetiska anlag för sjukdomen. Bland bärarna av genen nästan halverades risken för att utveckla demens om de hade en positiv syn på åldrande. Risken var 49,8 procent mindre jämfört med personer med en negativ syn.

Optimister lever längre

De som redan från början haft en positiv syn på att bli gammal levde också i snitt 7,5 år längre, enligt en amerikansk långtidsstudie. Orsaken är komplex, men det kan bland annat röra sig om att man har lägre stressnivåer i kroppen, tränar mer och äter mer hälsosamt ifall man (till exempel tack vare en äldre förebild) ser på tiden som äldre som en fin och meningsfull period i livet.

Positivt med kvinnliga förebilder

Porträtt av Angela Merkel, en förebild för många.

Angela Merkel är en förebild för många.

Foto: TT

Och när vi ändå pratar om positiva förebilder ska vi så klart nämna att kvinnliga sådana är bra även på andra sätt.

Forskning vid ett irländskt universitet visade nämligen att när kvinnliga studenter talade framför ett porträtt av Hillary Clinton eller Angela Merkel, så höll de både längre och bättre tal (enligt sina kurskamrater) än de kvinnor som höll ett tal framför en bild av Bill Clinton, eller ingen bild alls.

Se också: Tre anledningar till varför optimister har bättre hälsa
1:11

Efter reklamen: Se också: Tre anledningar till varför optimister har bättre hälsa

(1:11)

Slå på ljud

För de manliga studenterna blev resultatet inte annorlunda, oavsett vilket porträtt de talade inför, vilket man tror beror på att det redan finns så gott om manliga förebilder med inflytande.