Självmordsbrev visas för att kriminalisera vuxenmobbning

Ensam kvinna sitter med hakan i händerna
"Jag trodde det skulle bli bättre" – så står det i ett brev som någon lämnade efter sig innan hen valde att ta sitt liv. Nu tar organisationen Make a Change upp kampen mot mobbning på arbetsplatser, med hjälp av dessa brev – och ett nytt lagförslag.

Varje år tar omkring 1200 svenskar sina liv – ungefär hundra av dessa gör det på grund av mobbning och trakasserier på sin arbetsplats.

Enligt antimobbningsorganisationen Make a Change finns det luckor i lagstiftningen som tillåter mobbning på arbetsplatser att fortlöpa. Till exempel döms böter ut enbart vid trakasserier på grund av kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller etnisk tillhörighet, enligt Diskrimineringslagen.

Vill stärka lagstiftningen för vuxenmobbning

Det innebär att alla som utsätts för mobbing utan tillhöra någon av dessa grupper står helt utan lagstiftat skydd, och kan fortsätta att utsättas av kollegor, chefer eller underställd personal.

Därför har organisationen nu dragit igång en kampanj med mål att få regeringen att kriminalisera kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet.

– Det förebyggande arbetet kring vuxenmobbning måste förbättras och de ekonomiska förutsättningarna för detta måste öka. En tydligare lagstiftning bör träda i kraft med ordentliga konsekvenser för de som idag utsätter sina kollegor för brott. Dialogen kring vad kränkningar och mobbning är måste i större omfattning äga rum ute på våra arbetsplatser och i vuxenvärlden i övrigt, säger Christian Nordenström, grundare Make a Change.

– Hur ska vi kunna få barnen att sluta bete sig så förfärligt mot sina jämnåriga när vuxna människor kränker varandra på sätt som barn knappast skulle komma på att göra?

Visar riktiga självmordsbrev

Som en del i reklamkampanjen visar organisationen upp delar ur verkliga självmordsbrev på sina affischer, där personer inte orkat leva längre på grund av sin jobbsituation. Och orden går rakt in i hjärtat.

”Från att ha varit omtyckt och respekterad i min yrkesroll förvandlades jag på bara några månader till en värdelös sopa”, står det på en av lapparna. På en annan kan man läsa:

”Under de sex år vi arbetade tillsammans var det ingen som sa grattis på födelsedagen när jag fyllde år”.

På en tredje står det: ”Att varje dag vakna med en klump i magen är något jag inte längre orkar med”.

Skylten med breven sitter uppe utanför riksdagshuset i Stockholm.

Make a Change antimobbningskampanj.

Skylten utanför riksdagshuset. Foto: Make a Change

Du kan läsa breven i sin helhet, och skriva på en namninsamling för att stötta lagförslaget, på Make a Change.

Mobbning i siffror

  • Sedan 2010 har anmälningar om arbetssjukdomar på grund av mobbning eller kränkande särbehandling till Försäkringskassan fördubblats, från runt 600 fall om året till runt 1 200 fall om året.
  • När det gäller kvinnor inom vård, skola och omsorg är ökningen 83 procent.
  • Drygt hälften av anmälningarna utgörs av problem i relationen mellan anställd och chef.
  • En halv miljon människor upplever mobbning på sin arbetsplats varje år – det är 10 procent av alla som arbetar.
  • 100 000 upplever allvarlig mobbning på arbetsplatsen. Av dessa blir 10 000 sjukskrivna.
  • 100 personer begår självmord på grund av mobbning på arbetsplatsen.

Är du utsatt för mobbning på jobbet? Klicka här för att få hjälp.

Självmordstankar? Hit kan du vända dig

Om du själv har självmordstankar är det viktigt att du inte håller dem för dig själv – prata med någon om hur du mår, antingen någon du har förtroende för eller med en person via en stödlinje. På Mind.se kan du chatta med självmordslinjen, du kan även ringa och prata med någon på telefonnummer 90101. Telefonlinjen är öppen mellan 06 och 24 varje dag.

Av Mikaela Alex/Måbra

Foto: TT, Make a Change