Sluta röka – 10 smarta tips!

Sluta röka.
Rökning är lika beroendeframkallande som narkotika. Åtta av tio rökare vill sluta. Men endast tre procent av de som försöker sluta på egen hand lyckas.

Rökning betraktas idag fortfarande av många som ett livsstilsproblem. Men rökning bör betraktas som en sjukdom eftersom nikotin är lika beroendeframkallande som heroin eller kokain. Rökningen medför både ett fysiskt och psykiskt beroende av cigaretter.

Svenskar har störst nikotinberoende

Idag röker i snitt 12 procent av männen och 13 procent av kvinnorna i Sverige dagligen3. En internationell studie visar också att Sverige är det land som har rökare med det största nikotinberoendet, detta innebär rökare som rökt i många år och är fast i sitt beroende.

Dyrt att röka

Rökningen kostar en rökare cirka 18 000 svenska kronor varje år. Detta beräknat utifrån att ett paket cigaretter kostar 50 kronor och att man röker ett paket per dag. Röker man i 50 år blir det en kostnad på 900 000 kronor som totalt går upp i rök. Faktum är att nikotinet är så starkt beroendeframkallande att risken är stor att rökaren blir fast i ett livslångt beroende. Lungläkaren och professorn Hans Gilljam liknar beroendet av nikotin vid det man får vid heroinmissbruk.

Sök hjälp – fördubbla dina chanser att lyckas

Det finns hjälp att få. Många vårdcentraler erbjuder professionell rådgivning och effektiva metoder för att bryta nikotin beroendet. Det kan innebära stöd av läkare, deltagande i gruppcoachning, stöd via mejl och internet samt eventuellt läkemedelsbehandling. Studier visar att till och med ett kort rådgivningssamtal hos en professionell rökavvänjare eller läkare fördubblar en persons chanser att sluta röka1.

Här bjuder vi på medicinska experters och före detta rökares smartaste råd för dig som vill fimpa för gott:

Sluta röka – 10 bästa tipsen

1. Bestäm dig för att du inte vill röka längre – var motiverad

2. Sök hjälp hos vården – se till att du får professionell hjälp och stöd av en rökavvänjaren som passar dig

3. Ta hjälp och få skjuts av ett effektivt rökavvänjningsläkemedel

4. Be familjen, vännerna och arbetskollegorna om stöd

5. Skapa nya vanor och rutiner samtidigt som du slutar röka för att bryta gamla mönster – till exempel att gå ut och gå varje gång du blir röksugen

6. Lyssna på alla som peppar dig, ta åt dig av alla gratulationer och lyckönskningar. Det betyder mycket vid de tillfällen då det känns tufft

7. Tänk på alla hälsofördelar – rökhostan försvunner och lukt- och smaksinnet kommer tillbaka. Det är en bra kick för att fortsätta vara rökfri.

8. Var stolt! – för att hålla sig rökfri gäller det att minnas att man lyckats med någonting storslaget, och klappa sig själv på axeln då och då

9. Drick mycket vatten – när man slutar röka blir man ofta torr i munnen. Att dricka vatten kan även hjälpa att dämpa röksuget.

10. Fira ditt rökslut – boka en resa eller gör något annat roligt med dina vänner.

Fakta om rökning

I Sverige röker drygt en miljon av den vuxna befolkningen5. Rökning anses idag som den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i västvärlden.

Cigarettröken innehåller drygt 4 000 kemiska ämnen, varav mer än 50 ämnen är cancerframkallande5. Rökning skadar nästan alla organ i kroppen och är den stora riskfaktorn för lungcancer, hjärtsjukdomar och respiratoriska sjukdomar.

I Sverige innebär rökning en samhällskostnad på 30 miljarder kronor årligen6. Rökning är klassat av WHO som en sjukdom.

Läs också:

Så påverkas kroppen när du slutar röka – timme för timme