Statistik visar gemensam nämnare bland italienska coronaoffer

Ett rödmarkerat Italien på en karta över Europa.

Statistik från italienska hälsomyndigheten visar att hög ålder och sjukdom är överrepresenterade bland dödsfallen.

Italien är hårt drabbat av den framrusande coronapandemin. Ett flertal teorier om varför landet slagits så hårt av viruset har presenterats, däribland att landet har en hög andel äldre och att det är vanligt med generationsboenden. Att smittan dessutom spridits på sjukhus och akutmottagningar har en betydande effekt för spridningshastigheten, har statsepidemiolog Anders Tegnell tidigare sagt till TT.

Italiens hälsomyndighet har nu publicerat statistik kring de dödsfall som konstaterats orsakade av covid-19. Att coronavirus slår hårdast mot äldre och personer med annan sjukdomsbild är tydligt. Dessutom är det fler män än kvinnor som drabbats.

Så har Italien drabbats av coronavirus – statistik

Undersökningen omfattar totalt 2003 avlidna och följande statistik går att utläsa:

 • Medelåldern hos de 2003 döda var 79,5 år.
 • Mer än två tredjedelar av de döda var män.
 • I genomsnitt tog det åtta dagar mellan första symtom och dödsfall.
 • 96,3 procent av de döda var över 60 år.

Vanligaste underliggande sjukdomarna bland covid-19-offren

I 355 av de totalt 2003 fallen har sjukdomshistoriken kartlagts. En fjärdedel av fallen hade en tidigare sjukdom och något fler hade två tidigare sjukdomar. Nära hälften (48,5 procent) hade tre sjukdomar eller fler.

De vanligaste diagnoserna var:

 • Högt blodtryck (mer än 75 procent av fallen)
 • Diabetes, ej specificerat typ 1 eller 2 (35,5 procent av fallen)
 • Hjärtsjukdom (33 procent av fallen)

Totalt var det endast tre av de 355 fallen som inte hade någon underliggande sjukdom.

Se filmen: Så tvättar du händerna för att undvika smittan

Åldersfördelning covid-19-offer i Italien

Så här fördelade sig dödsoffren per åldersgrupp:

 • Över 90 år: 9,9 procent
 • 80–89 år: 42,5 procent
 • 70–79 år: 35,2 procent
 • 60–69 år: 8,6 procent
 • 50–59 år: 2,8 procent
 • 40–49 år: 0,6 procent
 • 30–39 år: 0,2 procent

Mer innehåll hos allas.se: