Studie avslöjar: Åldrarna i livet då vi är som lyckligast

Glad kvinna dricker te i soffan.

Foto: TT/Shutterstock

När är vi egentligen som lyckligast? Resultatet från en forskningsstudie fick forskarna att haja till!
Slå på ljud

Många tror felaktigt att det är de tidiga 20-åren som är den lyckligaste och mest spännande tiden i en människas liv. Då har man hunnit bli vuxen men är ung och många lägger sin tid på spännande studier eller resor och har dessutom massor av tid för vänner och fritidsaktiviteter. Men, många glömmer snabbt att den här tiden också är full av bekymmer, hårt jobb, olycklig kärlek och dålig ekonomi.

Studie: Ogifta och barnfria kvinnor är lyckligast

För att ta reda på när i livet vi faktiskt är som lyckligast har engelska forskare gjort en stor studie där de frågade över en miljon personer om när i livet de upplever störst, och minst, lycka. Deltagarna fick också en fråga om problem, självkänsla och ångest.

När är vi som lyckligast?

Studien visar att känslan av att vara lycklig dalar redan efter att vi fyllt 16 år, men att vi upplever en kraftig ökning efter att vi fyllt 50 och att toppen nås när vi är 70 år gamla.

– Ungdomen är ett evigt lyckorus. Självklart är det mycket som kan vara negativt och störa den här tiden, men det är också då som vi oftast blir förälskade, har olika partners och inte samma ansvar som senare i livet, förklarar Thomas Winther, som är familjeterapeut och sexolog.

I tonåren har man oftast inte speciellt mycket pengar, men man har inte heller så mycket utgifter. De flesta bor hemma hos sina föräldrar, går i skolan och har få, eller inga, betungande ansvar. Den lycka som tonåringar upplever förklaras som en blandning mellan erfarenhet och naivitet där hela livet ligger framför dem.

– Många känner att de har oändliga möjligheter och att framtiden kan fyllas med vad de vill. Många 16-åringar känner sig ”vuxna” och erfarna. De har fått en frihet som de inte hade som barn, samtidigt som de fortfarande är oskuldsfulla, säger psykologen och sexologen Ingrid Blessom.

Många 16-åringar upplever alltså en ny sorts frihet, samtidigt som de ännu inte dras med tunga ansvarsområden i form av arbete och familjeliv.

Vi blir lyckligare med åldern

Enligt den engelska undersökningen ökar lyckokänslorna igen när vi passerar 50 år, och är som starkast när vi är 70 år. Detta kommer inte som någon överraskning för experterna. Vid den här åldern når de flesta en fas då man bara vill leva livet och inte fäster så stor vikt vid världsliga ting.

– Man känner inte ett behov av att ha den snyggaste bilen eller dyraste prylarna. Man har haft ett bra liv och vill njuta av det man har, förklarar Winther.

De flesta 70-åringar har varit pensionärer ett tag och har vant sig vid att ha mycket ledig tid och upplever inte samma stress och press som tidigare i livet.

– I den åldern har många tid för barnbarnen, resor och förhållanden. Barnbarn är ofta en stor källa till glädje, säger Winther.

Likheter mellan tonåringar och äldre

Förklaringen till lycka bland äldre förklaras med att de inte längre behöver tänka på krav och ansvar på jobbet, stress över husammorteringar eller förpliktelser gentemot familjen. Istället kan de fokusera på vad de redan har lyckats med i livet och känna tacksamhet över vad de arbetat sig till.

– 16-åringen och 70-åringens liv kan jämföras på flera sätt men det stora gemensamma draget är att de är på ett ställe i livet som kännetecknas av hög grad av frihet och få krav, säger Blessom.

Utöver det har båda ålderskategorierna både tid och möjlighet att leva ut sin potential.

– Det är inte förvånande att människor är mer benägna att vara lyckliga om de inte har många problem. När man upplever att man har god ekonomi och hälsa och dessutom ett tryggt och bra ställe att bo på, påverkar detta lyckokänslan, säger Blessom.

Därmed är nyckeln till lycka inte att man ska vara 16 eller 70 år, utan hänger snarare ihop med livssituationen i stort.

– Hemligheten är att människor blomstrar och trivs när de har trygghet, säkerhet och möjlighet att leva ut sin potential. Det kännetecknar både 16-åringen och 70-åringen, men kan också uppnås vid andra perioder i livet, försäkrar Blessom.

Så blir du lycklig – 3 tips

Även om du har ett fullbokat och intensivt liv och är yngre än 70, eller äldre än 16, finns det mycket du kan göra för att bli lyckligare. Winther delar med sig av följande tips:

  1. Omge dig med människor som berikar ditt liv. Gör dig av med sådana som tar din energi och lägg mer tid tillsammans med dem som förnyar den.
  2. Gör det du tycker om! Fyll ditt liv med aktiviteter som ger energi.
  3. Hitta ett jobb som du trivs med. Vi lägger väldigt många timmar av vårt liv på våra arbete och trivsel är betydligt viktigare än en hög lön.

Källa: kk.no

Läs också: 9 personlighetsdrag som tyder på hög intelligens