Vågar jag dricka alkohol medan jag tar antibiotika?

Bröllopsgäster skålar i champagne och undrar om de vågar dricka alkohol medan de tar antibiotika

Foto: TT

Hur funkar det att dricka alkohol när man samtidigt tar antibiotika? Kan det var farligt? Året runts läkare ger svar!

Jag har fått urinvägsinfektion och träffade en doktor akut som skrev ut Ciprofloxacin Mylan 500 mg åt mig, som jag tar varje morgon och kväll. Min fråga är, med tanke på att jag snart ska på ett stort bröllop, funkar det bra att dricka alkohol medan jag tar antibiotika? Eller kommer det att bli några negativa och farliga effekter?

Tacksam för svar

Rent allmänt gäller regeln att vara försiktig med alkohol när man samtidigt medicinerar med något läkemedel. Om en medicin är olämplig att kombinera med alkohol ska det finnas information om detta i den så kallade bipacksedeln som följer med medicinen.

Anledningen till att man avråder från samtidigt alkoholintag varierar mellan olika läkemedelssubstanser. Apoteken och Läkemedelsupplysningen kan också ge information om olika läkemedel i kombination med alkohol.

När det gäller antibiotika är det ovanligt att själva effekten av läkemedlet påverkas av alkohol, men försiktighet kan ändå vara motiverad eftersom större mängder alkohol kan ha en negativ inverkan på kroppens förmåga att bekämpa en pågående infektion och att återhämta sig.

Se också: Så påverkar alkohol din kropp

1:17

Efter reklamen: Så påverkar alkohol din kropp

(1:17)

Vissa specifika antibiotikasorter, som bland annat används vid behandling av infektioner i underlivet, kan i kombination med alkohol ge upphov till mycket obehagliga reaktioner (ansiktsrodnad, huvudvärk, värmekänsla, blodtrycksfall, andnöd och kräkningar) varför behandlande läkare isåfall tydligt måste informera om att man att inte ska inta någon alkohol alls under pågående antibiotikakur och dessutom vänta minst ett dygn efter avslutad behandling beroende på vilket preparat man blivit ordinerad.

Med den medicin som du fått förskriven borde det gå bra att skåla för brudparet med ett litet glas champagne.

Åsa Rundgren