Våra 10 vanligaste drömmar – och deras betydelse

Drömmar är budskap från vårt undermedvetna. Lär dig att tolka deras innebörd och förstå dig själv bättre. Här får du en snabbguide!

Drömmar ger oss inblick i våra omedvetna behov och innersta tankar. Det är genom drömmarna vi får information om emotionella tillstånd och kroppslig hälsa som annars kan vara svår att komma åt.

Den amerikanske psykologen Deirdre Barrett har identifierat de 10 vanligaste drömmarna. För att förstå dessa behöver vi använda drömsymboler, eftersom symboler är det undermedvetnas sätt att berätta saker för oss.

Även om drömmar är individuella är symbolerna kollektiva. Därför händer det att vi känner igen drömmar som andra haft och kan berätta om liknande själva.

De 10 vanligaste drömmarna och deras betydelse

Du kämpar i vatten

Drömmer du om att du sköljs bort av en stor våg kan det vara ett tecken på att du har gått igenom något allvarligt. Att tvättas bort tillhör vad som kallas katastrofdrömmar. De är ofta kopplade till att psyket är i beredskap. Denna typ av dröm är återkommande hos personer som utsatts för våld, övergrepp eller svåra olyckor.

Att kämpa i vatten kan också vara en symbol för att vi känner oss utplånade. Kvinnor som blir mammor eller är i klimakteriet kan drömma om vatten eftersom de känner att deras identitet är under förvandling.

Du är oförberedd inför ett prov

En examen symboliserar en livssituation som du upplever som ett prov. När du i drömmen är oförberedd kan det vara ett tecken på att du tvivlar på dina kunskaper eller sociala färdigheter. Det handlar ofta om en situation där du kommer att bedömas.

Drömmen är typisk för människor som är självkritiska och kan ge en signal om att de behöver arbeta med sina nerver eller sitt självförtroende.

Du är naken offentligt

I den klassiska tolkningen av drömmar handlar nakenhet om relationen till din egen kropp och din sexualitet. Det kan vara så att du har svårt att vara naken inför din partner eller att ta en promenad på stranden i bikini.

Ofta är nakenhet också en symbol som refererar till skam. Drömmer du om att du känner dig naken kan det bero på att du brukar uppleva att folk ser igenom dig, att du inte är tillräckligt bra. Drömmen förknippas ofta med bristande självkänsla.

Du är jagad

Drömmer du om att någon är efter dig symboliserar förföljaren ofta ett gammalt trauma. Inom drömtydningen finns begreppet ”skugga”, som ofta är en sida av dig själv. Skuggan kan ta formen av ett djur eller en ansiktslös människa.

Denna typ av drömmar förekommer ofta hos personer som lider av depression, eftersom de kan känna en hög grad av skuld och ha en negativ självbild.

Du faller fritt

Den här drömmen handlar om risktagning. Du kan drömma att du faller när du tagit en chans och sedan fruktar riskerna som förknippas med den. Det kan exempelvis vara i din karriär eller i ditt förhållande som du känner osäkerhet.

Känslan av att falla förekommer ofta i insomnings- eller uppvakningsfasen. Tillståndet mellan medvetande och sömn är en fas där du släpper kontrollen. Därför är det en vanlig dröm vid just dessa tidpunkter.

Du går vilse

Att vara geografiskt förvirrad eller ha gått vilse innebär att du är obekväm i en främmande situation eller har ett identitetsproblem. Destinationen som du inte hittar fram till, ofta ditt eget hem, är ett uttryck för att du ger för mycket av dig själv och inte uppmärksammar dina egna behov. Drömmen förekommer ofta hos personer som är överbelastade eller stressade.

Du tappar tänder

Våra tänder och vårt leende är en av de saker som förknippas med att möta omvärlden. Om du förlorar dina tänder i en dröm kan det innebära att du känner att du tappar din stolthet eller framtoning. Det kan bero på att du är i en situation där du känner dig besegrad.

Drömmar där vi förlorar våra tänder är ofta mycket verklighetstrogna och en kraftfull drömsymbol. Tänder berör också din styrka. Drömmer du att du vill bita hårt, kan det i verkligheten betyda att du behöver säga ifrån.

Du har sex

Ett verkligt samlag sker faktiskt sällan i drömmar – ofta är det en annan typ av sexuellt innehåll. Drömmar om sex kan hänvisa till sexuell längtan, men symboliserar oftare känslor av intimitet. Det finns exempelvis kvinnor som drömmer att de har sex med sin far. Incestuösa drömmar ska inte tolkas perverst, utan är typiskt för ouppklarade känslor gentemot föräldrarna.

Sex kan också symbolisera en sida av dig själv som du gärna vill utveckla. De egenskaper som personen du har sex med i drömmen besitter, kan vara egenskaper du själv vill förvärva.

Du flyger

När du har en dröm om flygning är det viktigt att lägga märke till känslan du har i drömmen. Många är glada och nöjda när de flyger och då är det ett tecken på att du har löst ett problem, känner dig fri eller att du är förälskad.

Men, drömmar där du hänger i luften kan även vara extremt ångestväckande. Känner du dig obekväm i drömmen kan det vara ett tecken på att du saknar trygghet och fruktar att du har hamnat i en situation som du inte kan hantera. Kanske gör du något du inte är riktigt redo för.

Du föder barn

Födelsedrömmar är välkända i drömtydningen och betyder att du är på väg att förverkliga ett nytt projekt i ditt liv. Det är främst kvinnor som upplever symboliken i sina drömmar eftersom födseln är associerad med den feminina identiteten.