Varför skakar mina händer?

Vad kan darriga händer bero på? Läkaren Michael Seipel svarar!

Jag är en kvinna 60+ som undrar vad det kan bero på att mina händer skakar. Det började för ett par år sedan och det har blivit värre. När jag ska göra något eller när jag blir stressad så blir det ofta att händerna börjar darra.

Det kan hända när jag ska ta kaffekoppen eller besticken men också när jag ska skriva för hand. När jag håller händerna stilla så darrar de inte mer. Både min mamma och min mormor var också väldigt darrhänta på äldre dar men de sökte aldrig för det. Kan det vara Parkinsons?
Orolig

Ofrivilliga darrningar eller skakningar av det slag som du beskriver kallas på fackspråk för tremor. Tremor orsakas av ofrivilliga rytmiska muskelsammandragningar, oftast i händerna men kan också finnas på andra ställen i kroppen.

Tremor kan vara mycket besvärande för den som drabbas och i vissa fall socialt handikappande. Det finns många olika bakomliggande orsaker till tremor. Sjukdomar och skador i nervsystemet, störningar i ämnesomsättningen, psykiska besvär och biverkan av läkemedelsbehandling. I många fall hittar man ingen bakomliggande orsak och då talar man om essentiell tremor. Min bedömning är att det är den sistnämnda typen du har och inte Parkinsons sjukdom.

Vad som får mig att dra den slutsatsen är dels den beskrivning du ger av dina symtom, dels att du berättar att din mor och din mormor hade liknande besvär. Man vet att ärftliga faktorer har betydelse just när det gäller essentiell tremor. Jag tycker att du ska ta kontakt med din familjeläkare så att man får göra en grundlig undersökning.
Leg läkare Michael Seipel

Läs också:

Fredrik var 45 år när han drabbades av parkinson