WHO: Därför borde vi minska på alkoholtillgången under coronakrisen

En alkoholist som dricker under karantän.

Foto: Shutterstock/TT

Tidigt under coronapandemin spreds ett rykte att alkohol skyddade mot covid-19. Så är inte fallet. Att dricka för mycket alkohol är farligt för hälsan och dessutom ökar det risken för att drabbas av våld och fysiska skador, även i nära relationer. Därför avråder nu Världshälsoorganisationen, WHO, från det.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar myndigheter att minska tillgången på alkohol hos sina befolkningar. Förutom de uppenbara fysiska problem som alkohol kan leda till, så bidrar den också till att göra människor mer benägna att ta risker och kan leda till ökad mental ohälsa.

I samband med coronaviruspandemin har det dessutom uppstått myter som menar att om man konsumerar stark sprit, som exempelvis handprit, så tar alkoholen död på viruset inne i kroppen. Detta är direkt hälsoskadligt – handsprit ska absolut inte förtäras. På grund av den falska ryktesspridningen har Världshälsoorganisationen nu satt samman en informationsbroschyr om alkohol och covid-19.

WHO är tydliga med att alkohol är en psykoaktiv substans som är hälsoskadlig. Framförallt bland personer som lider av mental ohälsa eller som har alkoholproblem sedan tidigare bedöms frivillig isolering eller karantän som en riskfylld situation där överkonsumtion är vanlig, men Världshälsoorganisationen vill också lyfta fram hur alkohol försämrar immunförsvaret.

På grund av detta borde all alkoholkonsumtion minimeras under tiden en person befinner sig i karantän eller i frivillig isolering.

Enligt Världshälsoorganisationen är Europa den region i världen där det konsumeras mest alkohol, och där alkoholrelaterade sjukdomar och dödsfall är överlägset störst. Regionen står för en tredjedel av världens totala dödsfall på grund av alkohol årligen.

– Alkohol konsumeras i stor kvantitet i Europa och lämnar för många offer i sitt spår. Under covid-19-pandemin borde vi verkligen fråga oss själva vilka risker vi tar när vi stänger in folk i sina hem med stora mängder hälsoskadliga substanser i hemmen, substanser som är skadliga både på deras hälsa och i effekten det har på andra i deras närhet, inklusive våld, säger Carina Ferreira-Borges som är ansvarig för alkohol och olagliga droger-programmen vid Världshälsoorganisationen i Europa.

Källa: Världshälsoorganisationen

Mer innehåll hos allas.se: