Ny studie visar: Kvinnor lägger fortfarande mest tid på att diska och laga mat

cooking

En ny rapport från SCB visar att det fortfarande främst är kvinnor som står för disk och matlagning.

Matej Kastelic

De traditionella könsrollerna verkar finnas kvar om man ser till resultatet från en ny undersökning från SCB. Män spenderar mer tid på hantering av hushållsekonomin och underhåll av fordon, medan kvinnor lagar mat och diskar.

SCB har på uppdrag av regeringen gjort en studie för att undersöka hur mycket tid män och kvinnor lägger på hem- och omsorgsarbete.

Studien visar att män och kvinnor lägger tid på olika saker. Kvinnor lägger i genomsnitt en timme och 24 minuter per dygn på matlagning. Män lägger i genomsnitt strax över en timme på samma aktivitet.

100 år kvar till ekonomisk jämställdhet – kvinnor tjänar sex miljoner mindre än män

Studien visar också att kvinnorna lägger mer av sin tid på att ta hand om barnen. Saker som att mata, byta blöjor, klä på dem och natta dem, sköts oftast av kvinnan.

7 viktiga kvinnor för kampen om jämställdhet i Sverige
1:03

Efter reklamen: 7 viktiga kvinnor för kampen om jämställdhet i Sverige

(1:03)

Slå på ljud

När det gäller läxhjälp och att närvara vid barnens aktiviteter finns det en mer jämn fördelning.

I studien har SCB frågat 18 000 personer och 31,7 procent har svarat på frågorna.

Samma studie har också gjorts tre gånger tidigare, men då inte med fokus på obetalt hemarbete. Även de tidigare studierna visar på samma mönster.

mekaniker

Män lägger mer tid på att exempelvis reparera bilden, än vad kvinnor gör.

Stokkete

Viktigt att titta på helheten i den totala arbetsbördan

Johan Kaluza är utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Han tycker att man ska titta på den totala tiden som man lägger ner på olika aktiviteter i hemmet.

– Det är viktigt att se över den totala arbetsbördan för både män och kvinnor. Alltså räkna in både den obetalda tiden man lägger ner i hemmet och den tid man lägger på förvärvsarbete.

Johan tycker att vi måste prata mer om jämställdhet generellt, och det är viktigt att bli medveten om vilka konsekvenser det betalda och obetalda arbetet kan få, både på privatekonomin och på hälsan.

Detta är Olena Zelenska – kvinnan bakom Ukrainas hyllade president

– Det är vanligt att kvinnor deltidsarbetar men därför gör mycket mer obetalt arbete i hemmet, vilket på sikt kan få ekonomiska konsekvenser för privatpersonen, eftersom hela vårt socialförsäkringssystem ju bygger på att man arbetar, säger Johan.