Experten: Så har vett och etikett förändrats under pandemin

Delad bild. Till vänster Annmarie Palm, expert på vett och etikett. Till höger två kvinnor som gör en hälsning med armbågarna.

Foto: Jannis Politidis och Shutterstock/TT

Hur vi bemöter andra människor har förändrats i grunden till följd av coronapandemin – på gott och ont. Och det är inte bara negativt. Det menar experten Annmarie Palm, som har jobbat med vett och etikettsfrågor i många år.
– Det finns mycket positivt när det gäller respektfullt beteende som jag hoppas att vi kan hålla fast vid även efteråt, säger hon.

Begreppet vett och etikett kanske kan låta mossigt för vissa. Men att det enbart skulle handla om vilken gaffel man väljer först vid en fin middag eller att ingen får börja äta förrän värdinnan har sagt varsågoda, nej det håller inte Annmarie Palm med om.

Annmarie Palm, expert på vett och etikett.

Annmarie Palm är expert på vett och etikett.

Foto: Jannis Politidis

Hon har jobbat med vett och etikett på ett eller annat sätt i hela sitt yrkesliv, och driver sedan elva år tillbaka ett eget företag med fokus på vett och etikett i arbetslivet. Och för henne handlar det snarare om något djupt mänskligt.

– Jag har alltid varit intresserad av relationer, det är det viktigaste och mest intressanta vi har i livet. För mig handlar vett och etikett om att bry sig om andra människor. De som gör det vinner i längden och skapar förtroende, säger hon.

Därför är det viktigt med vett och etikett

I sitt företag Relationista hjälper Annmarie företag inom det hon kallar business behavior, vilket enkelt förklarat handlar om vikten av relationsskapande och gott bemötande för att vinna och behålla en affär. Men vett och etikett inom det privata är minst lika viktigt, och Annmarie märker att många vill lära sig mer om just det.

Se också: 6 tips för att hålla liv i relationen under corona

Efter reklamen: 6 tips för att hålla liv i relationen under corona

Slå på ljud

– Jag tycker mig se ett sug efter vett och etikett, det är mycket fokus på det i samhället i dag. Och jag tror att det framför allt har att göra med att vi är så stressade. Det är tufft att vara människa i dag, och ett av mina budskap när jag föreläser är att människor som inte mår bra ofta beter sig dåligt. Det är ingen ursäkt, men en förklaring. Jag trycker mycket på att det du säger påverkar andra, även om du inte menar något illa.

Att inkludera människor är otroligt viktigt

Vanligt vett och etikett-fel vi alla gör

Att se alla människor i alla sammanhang är något Annmarie tycker är en av grundstenarna i vett och etikett. Och här brister vi alla då och då, menar hon.

– Att inkludera människor är otroligt viktigt. Alla ska känna sig sedda och bekräftade och få säga sin mening. Det är viktigt på jobbet och överallt, men ändå missar vi det ofta. Säg att du går in i en mobilbutik för att teckna ett nytt mobilabonnemang. Du går runt och tittar lite medan försäljarna står med ryggen mot dig. Vänder de sig inte om går du troligtvis därifrån. Kanske väljer du en välkomnande konkurrent istället, även om deras abonnemang är dyrare. Nonchalans i bemötandet i butiker är ett exempel på brister i vett och etikett.

Vanligare att man inte besvarar inbjudningar

En annan sak Annmarie tycker att vi alltför ofta missar är återkoppling och att svara på inbjudningar och meddelanden. Att inte svara på en inbjudan bara för att datumet eller tiden inte passar, är inte okej. Ändå blir det allt vanligare, menar Annmarie. Och i slutändan riskerar man att drabbas själv.

En kvinna svarar på meddelanden i sin mobiltelefon.

Att svara på inbjudningar och förfrågningar är viktigt – även om svaret är att vi inte kan närvara.

Foto: Shutterstock/TT

– En krögare berättade för mig att han skickar ut sms när han behöver extra personal. Men de flesta svarar bara om de kan jobba den dagen. Har de inte möjlighet att jobba låter de bli att svara. Det är inte alls okej – man ska svara på tilltal och inbjudningar även när man inte kan. I förlängningen kan det leda till att man inte längre får fler förfrågningar eller inbjudningar.

Unga har inte sämre vett och etikett än äldre

Tvärtemot vad många kanske tror, handlar inte dålig vett och etikett om ålder, menar Annmarie. Att unga människor skulle bete sig sämre än andra, håller hon inte alls med om.

– Jag tycker inte att det är en generationsfråga. Jag tycker tvärtom att det här är ganska allmängiltigt. Visst finns det vissa saker som äldre har bättre koll på, men jag tycker att unga i dag har en öppenhet mot andra människor som äldre borde ta efter.

Stäm av och fråga om du är osäker i en situation

Med coronapandemin har vi alla tvingats anpassa oss till nya förhållningsregler vad gäller så gott som alla mellanmänskliga relationer. Att hålla distans, inte skaka hand, inte kramas och umgås mycket utomhus är numera en del av vardagen. Annmarie hoppas att vi med tiden ska återuppta de gamla vanliga hälsningssätten.

Två kvinnor gör en coronahälsning med armbågarna.

Våra möten har blivit mer opersonliga – men det finns också en hel del positivt när det gäller vett och etikett som vi kan ta med oss ur coronapandemin.

Foto: Shutterstock/TT

– Eftersom vi inte tar varandra i hand och inte heller använder armbågen alla gånger, blir våra möten i dag ganska opersonliga. Det är jätteviktigt att vi tar upp det här igen sen, så att vi inte vänjer oss av med det för all framtid. Det känns lite jobbigt nu när man träffar någon och inte kan använda den där naturliga gesten att ta i hand. Å andra sidan tycker jag att det är ganska skönt att slippa kramas i jobbsammanhang, som många gjorde tidigare.

Positiva saker med coronapandemin

Men Annmarie tycker också att pandemin har fört med sig positiva saker när det gäller vett och etikett och hur vi behandlar varandra i det sociala.

– Det finns mycket positivt när det gäller respektfullt beteende som jag hoppas att vi kan hålla fast vid även efteråt. Jag hoppas och tror att den här medvetenheten om andra som vi har fått på köpet under pandemin ska finnas kvar.

Vilka vett- och etikettregler gäller för mobilen?

Än är det lång tid kvar innan vi kan se pandemin i backspegeln. Och hur vi ska förhålla oss till varandra när samhället börjar öppna upp är inte helt självklart. Inledningsvis kommer vissa av oss att vara vaccinerade, och andra inte. Hur gör man då? Annmarie har ett enkelt tips som fungerar i alla sammanhang.

– Stäm av och fråga om du är osäker i en situation. Man behöver inte fråga om någon är vaccinerad, men stäm gärna av läget med andra. Då får man en bild av hur en situation kan påverkas och hur man själv bör agera.

Att fråga visar på respekt, du visar att du bryr dig om att göra rätt och skapa en relation

Så förändras vett och etikett över tid

Vad som är vett och etikett förändras, liksom allt annat, över tid. Gamla sanningar blir omoderna och faller i glömska, medan nya uppförandekoder tillkommer i takt med att nya samhällsfenomen utvecklas. När Annmarie pratar om modernt vett och etikett delar hon gärna upp de två orden var för sig. Vett handlar om folkvett, att agera på ett klokt sätt. Etikett handlar mer om att ha koll på saker och ting, som exempelvis vad som är ett korrekt bemötande i andra kulturer.

Så blir du en bra kollega under pandemin

– Det senare är jätteviktigt med tanke på hur globaliserad vår värld är. Jag menar inte att alla jämt måste veta exakt hur man ska bete sig i alla situationer, det kan man inte kräva. Men om du befinner dig i en sits där du inte vet hur du ska agera är mitt absolut bästa tips helt enkelt att fråga. Att fråga visar på respekt, du visar att du bryr dig om att göra rätt och skapa en relation.

Tack och förlåt är viktiga ord

Genom vett och etikett kan vi få en djupare förståelse för andra – men också om oss själva. Annmarie menar till och med att vett och etikett ger oss makt.

– Många jag träffar vittnar om att de känner sig maktlösa inför det som händer i samhället. Då brukar jag säga att det finns mycket vi kan påverka, bara vi tar oss den makten. Genom enkla ord som tack och förlåt, kan vi påverka vår ställning i hemmet och vår närmaste omgivning. Passa på att tacka när någon gör något bra och säg förlåt om det blir fel. Det avväpnar och gör att man slipper den irritation som kan uppstå och ligga kvar över tid. Om vi hittar ett sätt att prata som är mer mellanmänskligt kan vi bygga djupare relationer till andra och på det sättet är det lättare att bygga det liv vi själva vill ha

Annmaries fem viktigaste regler för god vett och etikett 2021:

  1. Ta dig tid att lyssna in andras behov och önskemål.
  2. Återkoppla alltid som det är avtalat. Gäller både på jobbet och privat.
  3. Svara alltid på personliga inbjudningar. Även om inte dagen och tiden passar.
  4. Om du inte vet hur du ska bete dig i en specifik situation, fråga!
  5. Var noga med att säga tack, men också förlåt när det behövs.