Coronaviruset: Det här händer om skolorna stängs

Ett tomt klassrum i kombination med ett glatt skolbarn som vill gå till skolan.

Foto: Unsplash.com

Den nya lagen avgör hur eleverna påverkas om de svenska skolorna skulle stänga på grund av coronaviruset, covid-19. Här går vi igenom vad som kan hända eleverna.

Regeringen har nu, genom en ny lag, möjligheten att vid viss smitta stänga skolor och förskolor.

”För att Sverige ska vara redo om smittläget skulle bli värre har riksdagen i dag beslutat om en lag. Den ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.”, skriver regeringen på sin hemsida.

Fina coronahjälpen: Elever tillverkar handsprit och skänker till kommunen

De här nya bestämmelserna är tidsbegränsade och utökar möjligheterna att anpassa utbildningen på olika sätt om skolorna tvingas hålla stängt.

Samtidigt som man i hela landet förbereder sig för en eventuell skolstängning går Sveriges Radio ut och berättar att mängden samtal till Bris ökar. De skriver att organisationen sett en tydlig ökning sedan förra helgen och att många barn är oroliga över coronaviruset.

– Det är ju så att barn ofta inte kan värdera nyheter. Så det kan bli att man har svårt att orientera sig i vad är vad. Är det här en känsla av att jag är rädd eller är den en verklig fara? Ibland behöver man stänga av både tv, iPad, dator och telefon och inte prata om just corona, säger Malin Rekke som är psykolog hos Bris till SR.

Vad krävs för att ändra skolupplägget?

Det finns fyra olika anledningar som gör att de nya bestämmelserna kan sättas in.

 1. Att en så stor del av personalen är hemma på grund av sjukdom eller vård av sjuk person att det inte går att hålla skolan öppen.
 2. Att en smittskyddsläkare, som varje region ska ha, går in och säger stopp.
 3. Skolan ligger i ett område som enligt Folkhälsomyndigheten borde spärras av.
 4. Om Folkhälsomyndigheten säger att skolan bör stängas.

Här är kusliga bilderna som visar ett öde Europa

Punkt ett gäller personal som själv är sjuk, som tar hand om sjukt barn eller som vårdar annan sjuk anhörig. Det gäller även personal som tillhör en riskgrupp eller som innefattas av någon annan situation kopplat till coronaviruset – till exempel om det skulle påverka deras möjlighet att ta sig till jobbet genom kollektivtrafik.

Vad händer om skolorna stängs?

Skulle skolor eller förskolor stängas så tillåter de nya bestämmelserna att skolans huvudman gör åtgärder gällande till exempel följande saker:

 • Disponera om läsåret på ett friare sätt.
 • Disponera om undervisningstiden mellan ämnen.
 • Ändra undervisningens utformning (distansutbildning).
 • Flytta elever till en annan av rektorns skolor om möjligt.
 • Flytta elever till en annan rektors skolor.
 • Betygsättning om läraren är frånvarande.
 • Ändra tider för lektioner och skolgång (kvälls- och helgtid).
 • Flytta starten på kommande läsår.
 • Hur länge de här förändringarna gäller.

Hur kan skolorna påverkas av coronaviruset?

Den nya lagen ger alltså skolans huvudman möjligheter att försöka hålla utbildning igång så långt som möjligt i det fall att skolan skulle tvingas stänga.

Så kan grundskolan ändras på grund av coronaviruset

 • Lektioner kan läggas på helger.
 • Skoldagarna kan bli längre än 6 timmar för förskoleklass till årskurs två och längre än 8 timmar för resterande årskurser.
 • Läsåret kan omfatta färre skoldagar eller lovdagar.
 • Läsåret kan bli förlängt in i juli.
 • Undervisningstid kan flyttas över till nästa läsår.
 • Lovskola, alltså skolgång under sommarlovet, kan flyttas till annan tid än juni.

Här förtydligas det också att undervisningstiden inte går att flytta till nästa läsår för de som går i årskurs 9. Skolskjuts och skolmåltider är två saker i skollagen som ska upprätthållas även om undervisningen läggs på helger. Den eventuellt ändrade schemaläggningen ska fortfarande förhålla sig till arbetsmiljölagen.

Flytta ämnen mellan årskurser

Skolan skulle till exempel kunna göra så att en elev under ett läsår, säg i vår, får mer undervisning i matte och mindre i teknik för att sedan göra vice versa i höst.

Även detta är något som inte går att tillämpa för eleverna i årskurs 9.

Erbjuda distansutbildning för eleverna

Om möjligt ska eleverna kunna få distansundervisning. De som bestämmer på skolan ska dessutom kunna bedöma hur många undervisningstimmar utbildningen på distans motsvarar i förhållande till vanlig undervisning i klassrum.

Därför vet vi inte hur många som blivit friska från corona i Sverige

Skolorna ska kunna flytta på elever

Elever ska kunna flyttas från en skola som är stängd av någon anledning till en annan skola som kan hålla öppet. Detta gäller både för skolor med samma huvudman, alltså kommun eller styrelse, samt att skicka elever till andra skolor på så kallad entreprenad. Denna möjligheten fanns redan tidigare när det kommer till förskoleklasser och fritidshem.

Om eleven omplaceras ska de fortfarande få möjligheten till skolskjuts om det behövs.

Hur påverkas betygen om skolan stänger?

Skulle elevernas betygsättande lärare saknas så har rektorn mandat att sätta betyg.

Hur påverkas gymnasieskolorna?

Utöver det mesta ovan kan även fler skoldagar läggas in på följande läsår i gymnasiet. Detta gäller dock inte de som går det sista året som vanligtvis är det tredje läsåret.

Påverkar corona gymnasieantagningen?

Läsåret kan börja senare än augusti om slutbetyg från grundskolan fattas i den grad att det skulle påverka antagningen så att den inte kan bli klar i tid.

Hur länge kan det här gälla

Under den nuvarande förordningen kan de här åtgärderna påverka skolgången så sent som sommaren 2021.

Källa: Regeringen.se, Sverige Radio

Mer samhällsinnehåll hos allas.se: