Dessa grupper slipper numera familjekarantän – vi guidar dig genom de ändrade restriktionerna

Till vänster, Sara Byfors på FHM, till höger, en kvinna med munskydd tar handdesinfektion.

Foto: Till vänster, Jessica Gow/TT, till höger, Shutterstock/TT

Nu kortas familjekarantänen till fem dagar – och tre grupper undantas helt. Vi guidar dig genom de nya restriktionerna som gäller från den 20 januari,

På torsdagen den 20 januari bjöd Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) in till en gemensam pressträff om covid-19.

Inför väntades nya förhållningsregler med tanke på den senaste tidens ökade smittspridning. Så blev också fallet.

Se också: Regeringen inför nya skärpta coronarestriktioner – detta gäller

Regeringen inför skärpta coronarestriktioner – detta gäller
0:49

Efter reklamen: Regeringen inför skärpta coronarestriktioner – detta gäller

(0:49)

Slå på ljud

Orsaken till de ändrade förhållningsreglerna, som börjar gälla från och med den 20 januari, är bland annat att det stora problemet i samhället inte längre är kapacitetsbrist på sjukhusen IVA-avdelningar.

Nu saknas det personal i viktiga verksamheter på grund av covid-19.

Orsaken till det är bland annat att många som hade kunnat jobba, tvingats vara hemma för att någon annan i hushållet varit sjuk.

Sara Byfors, biträdande avdelningschef, Folkhälsomyndigheten.

Foto: Jessica Gow/TT

Det vill myndigheterna framöver ändra på för vissa grupper.

Vill du köpa hem antigentest? Här finns de i lager just nu

– Det är en avvägning mellan att samhället måste fungera och en smittskyddsåtgärd som vi tror är effektiv, sa Sara Byfors, biträdande enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, som inledde presskonferensen.

Undantag införs

Nu kortas tiden för hushållskarantän, det vill säga den tid som man ska stanna hemma om någon i hushållet har testat positivt för covid-19.

Från och med i dag, den 20 januari, gäller fem dagar, i stället för de tidigare sju. Tiden räknas från det att personen i hushållet fick symtom.

Ett par grupper slipper också helt hushållskarantän.

Dessa är:

1. Vaccinerade som fått tredje dosen.

2. Personer som haft covid under de senaste tre månaderna.

3. Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskreducerande åtgärder.

Återgång till arbete, skola eller motsvarande är möjlig efter fem dagar

Den som har covid-19 kan gå tillbaka till jobb eller skola efter minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd.

Även den som inte testas ska stanna hemma i minst fem dagar.

Planen för Estelle och Oscar efter smittan – farmor rycker ut

Förskolebarn ska fortsättningsvis stanna hemma vid nytillkomna symtom och kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när barnet är friskt och har ett gott allmäntillstånd.

Testningen ändras

Från och med den 20 januari ska testingen prioriteras där den gör mest nytta.

Testning ska framöver bara ske:

1. Vid medicinska behov

2. Inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg

3. Personer med symtom vars arbete kräver fysisk närvaro samt elever i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Den som har symtom och har tagit ett självtest (antigen-test) behöver heller inte följa upp med PCR-test om det är positivt svar. Vid negativt provsvar ska man stanna hemma i minst fem dagar tills du är frisk.

Tidigare restriktioner kvarstår

De tidigare uppmaningarna till individer kvarstår. Dessa är rådet att vaccinera sig, att vara uppmärksam på symtom på covid-19 och att stanna hemma och undvika kontakter med andra vid misstanke om covid-19.

Begränsa antalet nära kontakter

Från 12 januari ska vuxna begränsa antalet nära kontakter inomhus. Rådet är att avstå större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.

Undvika trängsel i kollektivtrafiken

Vuxna bör välja att resa andra tider än i rusningstrafik. Använd andra sätt att resa som att till exempel att gå, cykla eller åka bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Vuxna bör använda munskydd i kollektivtrafiken när det inte är möjligt att hålla avstånd till andra resenärer. Detta gäller oavsett kollektivt färdmedel och både vid korta och långa sträckor.

Allmänt råd om att hålla avstånd kvarstår

Var och en bör hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel.

Allmänt råd om arbete hemifrån kvarstår

Var och en bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter och samtliga ska hålla avstånd till andra på arbetsplatsen.

Särskild uppmaning till den som är ovaccinerad

Den som inte är vaccinerad löper ökad risk att få svår covid-19, skriver Folkhälsomyndigheten. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att du bör undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Krav på testning inför inresa tas bort

Regeringen har beslutat att ta bort kravet på negativt covidtest inom 48 timmar inför inresa för alla utländska medborgare som inte bor i Sverige. Istället krävs intyg om något av följande: negativt test, genomgången infektion eller vaccinering. Detta gäller från och med den 21 januari.

Detta gäller vid allmänna sammankomster

Vid fler än 20 och högst 50 deltagare

Enbart sittande deltagare, max 8 per sällskap och 1 meter mellan sällskapen. Vaccinationsbevis får användas.

Fler än 50 deltagare

Vaccinationsbevis ska användas tillsammans med anvisad sittplats, max 8 per sällskap och avstånd mellan sällskapen.

Tak på 500

Från och med den 19 jan gäller att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och mässor inomhus får ha maximalt 500 deltagare. Men en arrangör kan dela upp sammankomsten i sektioner. Då gäller maxtaket varje enskild sektion.

Ytterligare smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från 12 januari ska serveringsställen stänga klockan 23. Sista alkoholservering ska ske klockan 22.30.

Experterna: Omikron kan innebära att pandemin lider mot sitt slut

Ändringarna berör både serveringsställen med och utan tillstånd att servera alkohol.

Storleken på sällskapen får uppgå till högst 8 personer. Avståndet mellan sällskap ska uppgå till minst en meter.

Butiker måste ge tio kvadratmeter

Handelsplatser måste beräkna det maximala antalet besökare utifrån krav på 10 kvadratmeter per person. Detta för att undvika trängsel och möjliggöra för individer att hålla avstånd.

2021 nyordslista – här är alla nya ord i år
1:13

Efter reklamen: 2021 nyordslista – här är alla nya ord i år

(1:13)

Slå på ljud

Se också: 2021 nyordslista – här är alla nya ord