Klart: Höjd pensionsålder från 2020

Blocköverskridande Pensionsgruppen har beslutat om höjd pensionsålder från 2020.
Det nuvarande svenska pensionssystemet har 20 år på nacken. Nu väntar förändringar. Lägsta åldern för allmän pension höjs stegvis till 64 år medan rätten att jobba kvar för den som vill höjs till 69 år, skriver pensionsgruppen på DN-debatt.

Förändringarna i pensionssystemet har varit på agendan länge. Behovet av förändringar hänger bland annat ihop med att vi lever längre.

Nu har blocköverskridande Pensionsgruppen slutit en överenskommelse om pensionerna. En överenskommelse som presenteras i nio punkter på DN-debatt.

Där ingår bland annat att lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs år 2020 från 61 till 62 och därefter till 63 år 2023 och till 64 år 2026.

Den som vill stanna kvar på arbetsmarknaden längre ska kunna göra det. Enligt överenskommelsen ska den så kallade LAS-åldern (Lagen om anställningsskydd) höjas från 67 till 68 år 2020 och till 69 år 2023.

(I LAS finns bestämmelsen om arbetsgivarens rätt att säga upp den anställde utan saklig grund när han eller hon har nått en viss ålder).

Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs från 65 till 66 år 2023. År 2026 ska åldern knytas till den fortsatta ökningen av medellivslängden.

Ett undantag görs dock från de som har ett långt arbetsliv, 44 år, skriver Pensionsgruppen.

Socialminister Annika Strandhäll är ordförande i pensionsgruppen.

Socialminister Annika Strandhäll är ordförande i Pensionsgruppen. Foto: IBL

Ska stoppa ”oseriösa aktörer”

Bland punkterna finns också en översyn av premiepensionssystemet. På den marknaden misstänks några pensionsbolag för att ha svindlat spararna på stora summor.

”Staten kommer ta ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas oseriösa aktörer i premiepensionssystemet”, skriver Pensionsgruppen.

I handlingsplanen finns även panerade åtgärder mot tilltagande åldersdiskriminering i arbetslivet och mer jämställda pensioner.