Kvinnliga perspektiv bortglömda inför valet

Valfrågan i sverige

Sjukvården är den fråga som ligger närmast hjärtat för många kvinnor inför valet.

Foto: Shutterstock

På söndag får vi veta hur det går i det svenska riksdagsvalet. Men många kvinnor upplever att de frågor de tycker är viktigast inte tas upp i samhällsdebatten och att deras egen möjlighet att påverka är liten.

– Jag tycker att det tål att funderas på både AV vem och FÖR vem den politiska samhällsdebatten är ämnad, säger Lovisa Sterner, livsstilsexpert på Grasp Insights.

Så förtidsröstar du i riksdagsvalet

I den tredje delen av She report, Aller medias årliga rapport som undersöker hur kvinnor tänker, känner och agerar i olika aktuella frågor, framgår att det, förutom vårdens resurser även är många andra valfrågor som Sveriges kvinnor upplever får på tok för lite utrymme i den allmänna samhällsdebatten.

Se också: Så tog kändisarna ställning inför valet i USA
1:25

Efter reklamen: Se också: Så tog kändisarna ställning inför valet i USA

(1:25)

Slå på ljud

Sjukvården viktigaste frågan för kvinnor

Framför allt är det välfärdsfrågor som Sveriges kvinnor tycker är de viktigaste valfrågorna. Hela 71 procent av kvinnorna mellan 18 - 80 år anser att sjukvården är den i särklass viktigaste fråga. Vårdens resurser och kvalité är också en av de frågor som sju av tio kvinnor oavsett ålder upplever att det pratas för lite om i samhällsdebatten. Efter sjukvården kommer lag och ordning (46 procent) och sen äldreomsorgen (39 procent) som kvinnors politiska toppfrågor.

– Det som delvis förvånar mig är i hur låg utsträckning kvinnor (särskilt äldre) kan tänka sig att engagera sig politiskt. Särskilt eftersom flera av de politiska hjärtefrågorna upplevs som saknade i debatten, säger Lovisa.

Att den egna rösten är viktig på valdagen anser dock majoriteten.

Försäkringsbolag slutar rekommendra populära Hövding-hjälmen

– Traditionellt kan man säga att välfärdsfrågor brukar dominera kvinnors politiska agendor i högre grad än mäns, säger Lovisa. Ämnen som landets ekonomi, invandring och kriminalitet domineras av mäns intresse även om de senaste två visade sig viktiga för kvinnor även under valet 2018.

Frågor som kvinnor mellan 18 - 80 år upplever att det pratas för lite om

1. Mäns våld mot kvinnor (67%)

2. Vårdens resurser och kvalité (67%)

3. Våld och kriminalitet (62%)

4. Skolans resurser och kvalité (58%)

5. Integrationen (54%)

6. Nato-medlemskapets konsekvenser (53%)

7. Landsbygden (53%)

8. Invandringen (52%)

9. Möjligheten att komma in på arbetsmarknaden (51%)

10. Exploatering av kvinnors kroppar (49%)

11. Jämställdhet (48%)

12. Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden (48%)

13. Klimatkrisen (47%)

14. Vinster i välfärden (47%)

15. Inflationen (45%)

16. Aborträtten (43%)

17. Hbtqi-personers rättigheter (40%)

18. Global solidaritet (39%)

19. Etnisk diskriminering (37%)

20. Solidaritet med utsatta människor (ex. Ukraina, Afghanistan) (36%)

21. Metoo (34%)