Smittskyddsexperten: Lite vetenskap bakom åtgärderna mot corona

Stängda skolor, förbud mot folksamlingar och karantän – har det verkligen någon effekt? Smittskyddsexperten Johan Giesecke är tveksam:

– Det finns väldigt lite vetenskap bakom besluten, säger han.

Synen på hur vi ska tackla spridningen av coronaviruset skiljer sig åt mellan länderna i EU. Och skillnaden är ofta stor: I Sverige har vi valt att inte stänga grund- och förskolor, medan man i andra länder menar att det är ett viktigt steg för att förhindra smitta.

Många länder har också helt olika syn på vad som ska räknas som en folksamling: I Österrike får inte fler än fem personer samlas, i Finland är det tio. Sverige däremot tillåter folksamlingar på upp till 500 personer. Vissa länder åberopar nästintill total karantän, medan det i Sverige rekommenderas frivillig karantän för vissa.

Så kan du rädda liv i coronakrisen:

Därför har länder så olika syn på coronaviruset

Frågan är hur närliggande länder inom EU kan ha så olika syn på vad som anses som lämpliga åtgärder?

Coronaviruset: Vågar man gå ut och äta på restaurang?

– Det beror på att ingen vet vad som är rätt eller fel. Det finns mycket lite vetenskap bakom vad som har effekt eller inte, säger Johan Giesecke, professor emeritus och smittskyddsexpert för WHO, till SVT:s Aktuellt.

Han menar att det bara finns en enda sak som vi verkligen vet har effekt:

– Att tvätta händerna. Det har vi vetat i 150 år. Smitta sprids via händerna, säger han.

Hur sprids corona egentligen?

Bortsett från det vet vi fortfarande väldigt lite om hur smittor som corona sprids.

– Och då väljer man bland de dåliga studier som finns och tar det man vill tro på och använder den, säger Johan Giesecke.

Klara-Maria har corona: ”På ett sätt värre för oss kvinnor”

Att Sverige har valt att förbjuda folksamlingar på mer än 500 personer är en halvmesyr, menar han. Mindre grupper vore att föredra, helst så små som möjligt.

– Det har en viss effekt på smittspridningen om man inte träffar andra personer, men det har enorma konsekvenser.

Risken är att människor helt enkelt tröttnar på att hålla karantän och bryter den. Johan Giesecke tror att många bryter den efter tre, fyra veckor.

– Karantän kan fungera i Kina, där man har en stark statsmakt som kontrollerar invånarna. Men det är svårt i en öppen demokrati, säger han.

Han utesluter dock inte att även Sverige kan rekommendera karantän framöver.

– Det bästa vore att inte träffa någon, men jag tror inte det kommer att fungera.

Foto: TT

Mer samhällsinnehåll hos allas.se: