Psykolog: Konsekvenserna av tjatsex

Ett heterosexuellt par ligger bredvid varandra i sängen. Kvinnan håller en kudde för öronen, och mannen argumenterar.

Att någon utsätter en för tjatsex är inte bara respektlöst och jobbigt, utan kan komma med konsekvenser.

Foto: TT/Vadym Drobot

Tjatsex, husfridsknulla, att ställa upp. Övergrepp har många namn, olika straffskalor och ibland ingen alls. Det är inte olagligt att tjata, men kan ändå lämna konsekvenser hos personen vars vilja inte respekterats. Vi har pratat med psykologen Maria Grundel, som har lång erfarenhet av att arbeta med personer utsatta för sexuellt våld.

Att gnälla till sig sex har förr kunnat ses som lite oskyldigt – och det har ibland till och med påståtts vara nödvändigt att ”ställa upp” för husfriden. Men att manipulera en människa för att få rätten till dennes kropp är inte oskyldigt, och att övertala någon till sex kan snarare vara mer destruktivt än gynnande för relationen.

Maria Grundel, psykolog.

Rainer Tihvan Fotogruppen Södersjukhuset

Vi har pratat med Maria Grundel, psykolog, om begreppet tjatsex och hur konsekvenserna kan yttra sig.

– Det finns allt från mer subtil känslomässig utpressning eller förhandling till övergrepp. Det är alltså en skala från inte okej till övergrepp.

Många av de som Maria träffat har fått perspektiv först efter att de kommit ur en relation och då bättre kunnat bekräfta situationer i förhållandet som inte känts okej.

– När man är mitt i det är det ganska svårt. Det kan kännas skamligt, och är det skamligt kanske man inte berättar för någon. Ibland behöver man dela sin upplevelse för att få syn på andra perspektiv eller för att själv förstå vad man varit med om, säger Maria och fortsätter:

– Sen kanske man känner skuldkänslor, att man själv känner att man har varit del att det blivit så här, som inte sagt nej, eller gått med på den andra personens tjat.

Så har vår partner utnyttjat oss genom tjatsex – sju kvinnor berättar


Att bli utsatt för tjatsex behöver inte bara innebära upprepade uppmaningar eller antydningar, utan man kanske blir subtilt straffad genom exempelvis tystnad eller irritation, när man inte viker sig för påtryckarens vilja.


– Eftersom våra beteenden ofta styrs av den kortsiktiga konsekvensen kan det ibland kännas som ett större obehag att neka till sex än att säga ja och "stå ut". Särskilt om man vet att det blir negativa konsekvenser. Då kanske man gör det som på kort sikt innebär minst obehag för en.

Se också: Därför slår män kvinnor

Som konsekvens av att inte få sin vilja respekterad kan ens egen självbild bli påverkad.

– Om någon behandlar en som om deras känslor och behov är viktigare, kan konsekvenserna bli en förminskning av en själv och sitt eget värde, och då anser sig ha mindre rätt i att hävda sig själv. Och utifrån det uppstår en negativ effekt, så man ställer upp på saker man egentligen inte vill, säger Maria Grundel.

Samband med samhällets syn på kvinnor och män

Om man ser sex som en ömsesidig akt, där båda har behov och ska få tillfredställelse, då tjatar man ju inte till sig sex.

Anledningarna till varför en person utsätter en annan för sexuell utpressning och övergrepp är olika, men det verkar vara vanligast att män utsätter kvinnor.

– Om man ser sex som en ömsesidig akt, där båda har behov och ska få tillfredställelse, då tjatar man ju inte till sig sex.

– Jag tänker att det är en samhällsaspekt som hänger ihop med dels synen på kvinnors rätt till sin egen sexualitet, om man utgår från att det är mer män som utsätter kvinnor för tjatsex, säger Maria och fortsätter:

– Det påverkar också om man har en bild av att den manliga sexualiteten som något behov som de måste få tillfredställt. Men det stämmer inte att det finns en sån manlig sexualitet som är ett behov som de måste få utlopp för.


Kan utveckla psykiska och fysiska besvär

Hur människor påverkas av att bli utsatt för tjat och sexuella övergrepp är olika från person till person, och utifrån sammanhanget som det hela utspelar sig i. Vissa kan få posttraumatiska symtom, tappa lusten till sex eller fysiska besvär som vestibulit.

– Man kan dra sig undan känslomässigt om man inte känner sig respekterad och sedd, och den sexuella lusten blir påverkad om sexet inte är på ens egna villkor, säger Maria och fortsätter:

– Om vi pratar om sexuella övergrepp är det vanligt med PTSD. Även om man inte utvecklar PTSD kan det ändå skada ens tillit till andra och ens egen trygghet. Att hamna i depression är också en vanlig konsekvens, säger Maria Grundel.

Om någon säger att de älskar en, och samtidigt utsätter en för övergrepp?

Råd och stöd hos Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De som svarar har tystnadlöfte och erbjuder stöd till dig som är 13 år och uppåt, oavsett könsidentitet. Du kan vara anonym.

Mer information finns på storasyster.org

– Då är vi inne destruktiva relationer. Det har en egen psykologi med en normaliseringsprocess där ens gränser gradvis förflyttas. Ofta skiftar den som utsätter en mellan kyla och värme, mellan att upphöja en till skyarna och nedvärdera, säger Maria och fortsätter:

– Och att de också finns en process där man på något sätt vill få upprättelse, att man kan stanna i en relation för att få upprättelse för det man blir dåligt behandlad för.
Tjatsex – det förklädda övergreppet: Här är tio exempel

Katarina Wennstams nya podcast Wennstams vrede: Det handlar den om