Beskära äppelträd: Så får du bättre träd och frukt

Trädgårdsexperten Anni Jähde visar hur du beskär äppelträd.

Ge dina äppelträd lite omsorg. Beskärning håller trädet friskt och fint och belönar dig med god skörd.

Foto: Christina Uhlin
Beskär dina äppelträd så kan du hålla dem friska och lagom stora. Och frukten blir mycket bättre om du lär dig beskära träd!

Äppelträd ska man inte låta växa hur som helst år efter år. Med beskärning kan du styra hur det växer, få en hanterlig storlek och riktigt vacker form. Dessutom är chansen större att det håller sig friskt och ger god och bra skörd.

Odla potatis: Så lyckas du förodla potatisar

Tidig vår och sensommar är beskärningstiderna för fruktträd. Äppelträd kan beskäras både vårvinter och i perioden JAS, alltså juli, augusti och september – i södra Sverige även i oktober så länge träden inte börjat fälla sina löv.

Hur ska man beskära träd?

Ibland måste enstaka grenar tas bort akut, om de är i vägen eller kanske knäckts. Så lite kan man ta när som helst, men för hel beskärning bör du hålla dig till beskärningsperioderna.

Vid beskärningen ska man sträva efter att glesa ur kronan. Det är för att solen ska kunna nå frukten som då mognar bättre och blir sötare. I en gles krona kan vinden blåsa genom bladverket och torka upp det efter regn och dagg, något som gör att svampsjukdomar har svårare att få fäste.

Vattenskott – så reagerar äppelträd på beskärning

Har trädet inte blivit beskuret på länge, kan det behövas en rejäl insats. Men ta det då i omgångar och se beskärningen som en treårsplan. Kraftig beskärning påverkar trädet mycket och det reagerar med att skjuta så kallade vattenskott. Beskärning på sensommaren ger inte lika mycket vattenskott som på vårvintern, eftersom det inte triggar tillväxten lika mycket vid den årstiden.

Sätt sekatören i unga träd

Odla tomater: Så lyckas du med att så tomat

Tänk på att även – och främst – unga träd ska beskäras. Så kallad uppbyggnadsbeskärning är den viktigaste beskärningen under trädets livstid. Det är nämligen de första tio åren som du bygger upp en fin krona med starka välplacerade grenar.

Det gäller alltså att stålsätta sig och inte vara alltför rädd om de nya skott som kommer på sitt nya lilla träd. Trädet ska ha bara ha ett toppskott, ta bort grenar som sitter illa placerade, korsar eller växer inåt. Korta också in sidogrenarna.

Unga träd ska klippas på vårvintern, då stimuleras de som mest att växa.

Detta gäller alltid när du ska beskära äppelträd!

1. Döda och skadade grenar ska tas av.

Grenar som växer in mot kronan ska beskäras.

2. Grenar som växer inåt i kronan ska tas av.

3. Korsande grenar ska tas av. Ta bort den som växer åt fel håll.

4. Grenar ska inte vara för långa. Tänk att tung frukt kan knäcka eller fläka av dem.

Var ska man sätta snittet?

Beskär alltid efter en utåtriktad knopp, ca 0,5 cm ifrån knoppen. Tillväxten av grenen styrs då utåt, inte in i kronan.

Här ska du sätta snittet när du beskär äppelträd enligt experten.

Klipp strax ovanför en knopp.

Större grenar ska tas av vid fästet där det finns skrynklig, upphöjd bark, den så kallade grenkragen. Kapa grenen så nära som möjligt utan att skada grenkragen. Från grenkragen kan barken sedan växa över snittytan och läka såret.

Tunga grenar ska beskäras i etapper.

Tunga grenar behöver kapas i etapper så de inte fläker från stammen. Gör ett undersnitt ca 10 cm från där den ska tas av. Här stoppas eventuell fläkande bark. Kapa av grenen en bit utanför undernittet…

Precisionsbeskärning är lättare när du tagit bort de tunga grenarna.

… och precisionssåga sedan vid grenkragen. Det är lättare när man inte har en lång tung gren att hantera.

Såret har läkt fint då barken vallat över snittytan.

Så här ser det ut när barken har kunnat valla över snittytan och läka såret bra.

En tapp lämnades och därför har såret inte läkt ordentligt.

Lämna inga tappar! Förutom att det ser ful ut, är de inkörsport till röta eftersom barken inte kan växa över där och läka såret.

Här borde grenen klippts närmre sidogrenen som antagligen var en knopp vid beskärningstillfället.

Vad är vattenskott egentligen?

Det som kallas vattenskott och ibland ser ut som fullständiga kvastar i trädet, är en form av ”nödskott” som trädet sätter. Det sker för att kompensera för förlorade grenar och bladverk. Vattenskotten växer ofta ut direkt från stammen eller där man tagit bort större grenar. De ska tas bort, eller reduceras kraftigt.

Vattenskotten ska beskäras.

Vattenskotten kommer ofta direkt på stammen eller där stora grenar tidigare tagits bort.

Ett träd angripet av fruktträdskräfta.

Angrepp av fruktträdskräfta

Sitter såret så det försvagar grenen kraftigt behöver grenen tas bort. Ibland är trädet svårt angripet men kämpar på och får hyggligt bladverk och skörd. Låt då trädet få vara ifred och beskär bara lätt. Trädet växer oftast inte särskilt mycket ändå men kan ha ett stort värde för trädgård och den biologiska mångfalden.

Rätt redskap för beskärning av äppelträd.

Satsa på rätt redskap

Sekatör

Den ska vara vass och rengjord. Skaffa en som känns bra i handen och är lagom stor för dig. Har du många träd blir det många klipp, och kan ge dig smärtor i arm och hand.

Grensåg

Nästan lika viktig som sekatören. Används så fort grenen är för tjock för att klippa med sekatören. En liten hopfällbar är praktisk att ha med i fickan, större kan behövas för grövre grenar.

Stångsekatör

Bra när du inte kommer åt med, eller vill stå på, stege. Men snitten blir alltid bättre när du kommer åt med handsekatören.

Skippa grensaxen!

Den är klumpig och gör att du har svårt att göra bra snitt. Använd en liten grensåg istället om du inte orkar klippa med sekatör. Använd grensaxen till buskar.

Rengör efter att jobbet är gjort

För att inte föra eventuella sjukdomar, som till exempel den vanliga fruktträdskräftan, vidare från träd till träd ska redskapen göras rena efter beskärningen.

En blandning av T-röd, såpa och vatten i en sprejflaska tar bort både sjukdomar och smuts. Spreja och torka med en trasa.

Slarva inte med stegen när du beskär

Det sker mängder av fallolyckor från stegar. Känn efter att din stege är stabil, ställ den inte på osäkert underlag, förankra den i trädet – och klättra inte på den om du känner dig osäker. Använd stångsekatör istället.

Foto: Christina Uhlin

Mer inspirerande trädgårdsinnehåll hos allas.se: