Efter 130 år - Emigrantbönan åter i Sverige

Nu har emigrantbönan som lämnade Sverige för nästan 130 år sedan återkommit.
Efter att Arvid Kullenberg utvandrat västerut har fem generationer av familjen odlat och förädlat den bruna bönan från Skåne. Nu odlas familjens bönor i Sverige igen, efter att ha varit bortglömda här i nästan 130 år.

När Arvid Kullenberg utvandrade till USA år 1890 hade han med sig bönor från familjens gård i Södåkra i Skåne, och när han anlände till den nya världen blev han – förutom snickare – bönodlare.

Bönan fortsatte gå i arv från far till son och nu, fem generationer senare, har den alltså återvänt till svensk mark.

Emigrantbönan beskrivs som en ljusare, brun böna

Emigrantbönan beskrivs som en ljusare, brun böna. Foto: Jonas Forsberg/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå

Trädgårdsjournalisten Lena Israelsson har på sin blogg Odla.eu beskrivit arbetet med att få tillbaka bönan till norden och till den Nordiska genbanken där den ska förökas och sparas för kommande generationer.

– Det är tack vare att den har en så trovärdig historia som går att följa ända tillbaka till 1800-talets Skåne, säger Lena Israelsson till Land.se.

Familjen Kullenberg har nu blivit Cullenberg, och den utvandrade Arvid Kullenbergs barnbarnsbarnbarn – med samma förnamn – odlar ännu idag bönan. Den beskrivs som en gulbrun, äldre variant av en brun böna och innan återintroduktionen till Sverige var den totalt bortglömd, även i skånska Södåkra.

Lena Israelsson tillsammans med sina höns.

Lena Israelsson lyckades få kontakt med Arvid Cullenberg – och fick till och med en påse egna bönor.
Foto: BYRMO CAROLINA /Aftonbladet/IBL Bildbyrå

sin blogg har Lena Israelsson beskrivit hela historien om hur hon fann den bortglömda emigranten – bönan.

Emigrantbönan är inte det enda exemplet på grödor utvandrande svenskar tog med sig västerut. Exempelvis odlade Björnjägaren Hartley Jepson i Stockholm, Maine, länge bruna bönor från Sverige som även de återvänt till den Nordiska genbanken.

Källa: Land.se, Odla.eu

Läs också: Fem steg för att lyckas med att odla bondbönor i år