Fixa rätt växtföljd och rotera dina grönsaker

Så här ska du odla olika grönsaker i följd för att maximera skörden.
För att optimera din grönsaksodling i odlingslådor och pallkragar är det bra med växelbruk. Det handlar om att rotera sina grödor och skapa en växtföljd som gör så att jorden blir näringsrik och motverkar skadedjur och sjukdomar.

Växtföljd – friskvård för växterna

Växtföljd innebär att man roterar grödorna i en särskild ordning. Det ger bättre skörd och motståndskraft mot ohyra och sjukdomar. Eftersom olika växter berikar jorden på olika sätt minskar också risken för att jorden dräneras på enstaka ämnen och drabbas av jordtrötthet.

I kommersiell odling används sexårig växtföljd, men som hobbyodlare behöver man inte vara lika strikt.

Fyra lådor, olika gödslade, är praktiskt. Då kan man tillgodose olika växters behov av gödsling och rotera växtplats för grödorna från år till år. Tänk att lådorna numreras 1–4.

Gör så här

Börja med en välgödslad låda 1 som fylls med näringskrävande grödor första året, exempelvis squash, pumpor, gurkor, kronärtskocka.

Låda 2: Kålväxter, selleri, purjo.
Låda 3: Lök, rotsaker, mangold, persilja, dill, sallat.
Låda 4: Ärter och bönor som grävs ner som gröngödsling efter skörd. Denna låda djupgrävs med kompostmaterial efter skörd.

Nästa år flyttar man upp grödorna ett steg i lådordningen så alla får lagom näring och ny jord. Femte året blir den djupgrävda välgödslade låda nummer 4 återigen nummer 1 och rotationen börjar på nytt.

Odlar man potatis får den gå i egen växtföljd. Använd då minst fem lådor.

Även om man bara har en låda bör man inte sätta samma gröda i samma rad som året innan.

Av Anette Brunsell

Läs också:

Vår i trädgården – checklistan att beta av

Odla potatis i kruka – och 6 andra potatistips