Så getingsäkrar du hemmet – utan att skada getingarna

En geting på sitt bo.

Foto: Shutterstock/TT

Getingar är viktiga pollinatörer i våra trädgårdar och är inte elaka av naturen. Om de däremot bygger bo precis utanför dörren så kan de bli aggressiva.
”Identifiera de platser där du inte vill ha getingar. Fokusera på dessa”, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog på Anticimex.

År 2020 var ett trendbrott för mängden getingar i Sverige. Tidigare har Anticimex mätt mängden getingar baserat på hur många som har ringt och bett dem komma och städa undan getingbon, och denna metod har visat en tydlig trend:

Vartannat år är det "getingår". Därför borde det, efter ett dåligt getingår 2019, ha varit mycket getingar ifjol – men så skedde inte.

Se också: Stina brände ut sig – blev biodlare

Stina brände ut sig - och blev biodlare
2:32

Efter reklamen: Stina brände ut sig - och blev biodlare

(2:32)

Slå på ljud

Det var första gången sedan 2015, när Anticimex började mäta, som trenden inte höll. För Anticimex, som 2020 förberett sig på att göra 60 000 saneringar av getingbon men istället bara gjorde 25 000, innebär trendbrottet en osäkerhet. Hur kommer 2021 bli?

Så påverkas klimatet när getingarna blir färre

Thomas Persson Vinnersten är biolog på Anticimex. Enligt honom beror antalet getingar delvis på hur gynnsamt klimatet är på våren.

– Men det finns även andra faktorer som styr, exempelvis konkurrens om föda och boplatser. Att naturen varierar är naturligt och enstaka avvikelser från detta är inget konstigt i sig, säger han.

Enligt honom blir det inte ett riktigt problem förrän det blir en ihållande trend som starkt avviker från ett tidigare mönster. Då kan det finnas mer omfattande orsaker som styr.

– Vi får avvakta och se hur året och kommande år blir innan vi kan se sådana trender, säger han.

Getingar som pollinatörer

Getingar pollinerar våra trädgårdar och därför vill man gärna se dem flyga runt i buskarna på gården – men enligt Thomas Persson Vinnersten är de inte de mest effektiva pollinatörerna.

– Getingar är inte lika effektiva pollinatörer som till exempel tam- och solitärbin. Så enstaka år med färre getingar spelar nog ingen stor roll för just pollinationen, berättar han.

Så hjälper du trädgårdens bin i sommar

Färre bin är ett större problem för klimatet

Trenden med färre bin är dock ett större problem – framförallt om den pågår en längre tid.

– Man bör givetvis hjälpa bina så mycket man kan till exempel med bihotell och lämpliga nektarväxter som blommar under hela säsongen.

Därför ska du getingsäkra hemmet

Trots att getingar inte är elaka av naturen så kan de bli aggressiva om de störs och känner ett behov av att skydda sitt bo.

– Sitter boet dumt till vid exempelvis en entrédörr så finns risken att man får arga getingar. Att getingsäkra innebär att man gör det svårare för getingarna att bygga bo.

Det finns inget att vänta på heller, ser du ett getingbo under våren så ska du ta bort det omgående.

– Ju längre man väntar desto större hinner getingboet bli.

Så här getingsäkrar du hemmet

Det är bra att under våren identifiera de platser där du inte vill ha getingar. Fokusera på dessa platser när du ska getingsäkra hemmet och trädgården. Om getingbon och getingar är placerade på andra platser – låt dem vara.

Thomas Persson Vinnerstens bästa tips för att getingsäkra hemmet är:

  • Täta kvisthål där du ser getingar flyga in. Men tänk på att det kan vara solitärbin som är väldigt viktiga pollinerare och som man bör låta vara.
  • Sätt finmaskigt insektsnät vid takfot och ventilation.
  • Ta bort små getingbon nu på våren så de inte hinner växa till.